PRAVILNIK - FDGS 2024.

I. Općenito

1. Festival dječjeg glazbenog stvaralaštva (u daljnjem tekstu Festival) za cilj ima poticanje i razvijanje   kreativnosti, izražavanja i stvaralaštva kroz pjevanje, sviranje, glumu i ples, dokumentiranje i promoviranje svih izvedbi u visokoj produkciji, razmjenu iskustava, uvažavanje različitosti te stvaranje temelja za buduće aktivno promicanje glazbene kulture i umjetnosti djece i mladih.

2. Festival okuplja učenike iz osnovnih općeobrazovnih škola Republike Hrvatske i inozemstva koji se ističu u glazbenim i glazbeno-scenskim izvannastavnim aktivnostima.

3. Festival je podijeljen u tri kategorije: Mladi autori, Mjuzikl i Školska mjuza.

4. Festival se izvodi u dvije faze. Prva faza je otvaranje Natječaja, prijave i izbor najboljih uradaka. Druga faza je izvedbeni dio Festivala na kojem će nastupiti škole koje prođu Natječaj.

5. Natječaj će biti otvoren u veljači 2024. godine pozivom i objavljivanjem prijava na web stranici i Facebook stranici Festivala dječjeg glazbenog stvaralaštva.

6. Rezultati natječaja bit će objavljeni na webu i Facebooku Festivala.

7. Svim školama koje prođu Natječaj organizator će poslati obavijest, raspored događanja i upute koje će biti potrebni za odvijanje samog Festivala.

8. Škole koje će nastupiti na Festivalu plaćaju kotizaciju od 120 EUR koja uključuje nastup u izvrsnim produkcijskim uvjetima, profesionalno snimanje nastupa, sudjelovanje svih učenika i učitelja na radionicama, druženje s poznatim ličnostima iz svijeta glazbe. Potrebno je u opisu plaćanja napisati naziv škole za koju se uplaćuje kotizacija.

9. Organizator Festivala Glazbena udruga Opus zadržava pravo izmjene ovog Pravilnika i Propozicija.

10. Organizator ne osigurava troškove prehrane, prijevoza i smještaja za sudionike.

11. Sudjelovanje u Natječaju podrazumijeva prihvaćanje prava i obveza sadržanih u ovom pravilniku.

II. Prijava

1. Za sudjelovanje u Natječaju obavezna je prijava sa svim materijalima navedenima u Propozicijama Festivala.

2. Prijava se sastoji od ispunjavanja online prijavnice.

3. Slanjem prijave potvrđuje se prihvaćanje svih pravila Festivala.

4. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

5. Škole koje prođu Natječaj, do datuma koji će biti određen, dostavljaju sve naknadno tražene obrasce i materijale, uključujući i potvrdu uplate kotizacije.

6. U slučaju odustajanja kotizacija se ne vraća.

III. Festival

1. Svim školama sudionicama bit će osiguran prostor za odlaganje instrumenata, scenografija i rekvizita te tonske probe.

2. Skladbe i mjuzikli izvode se uživo.

3. Svi sudionici dužni su sudjelovati u svim događanjima Festivala u danu kada nastupaju.

IV. Ocjenjivanje

1. Sve poslane uratke kao i žive izvedbe na Festivalu ocjenjivat će stručna prosudbena povjerenstva.

2. Ocjenjivanje će se vršiti po kriterijima navedenima u Propozicijama.

3. Nastup na Festivalu u sve tri kategorije ocjenjuje se s najviše 30 bodova. Ukupni zbroj bodova svih članova Prosudbenog povjerenstva temelj je za izračunavanje srednjeg broja bodova. Ukoliko je član Prosudbenog povjerenstva ujedno i mentor, on ne ocjenjuje svoje učenike.

Ukupan zbroj bodova dijeli se brojem članova Prosudbenog povjerenstva te se dobiva konačan broj bodova. Prema postignutom broju bodova dodjeljuju se odgovarajuće nagrade.

 1. nagrada (od 20,00 do 30,00 bodova)

2. nagrada (od 10,00 do 19,99 bodova)

3. nagrada ( od 1 do 9,99 bodova)

4. Škola koja u svojoj kategoriji osvoji najviše bodova (pobjednik kategorije) dobiva posebnu nagradu.

5. Odluke prosudbenog povjerenstva neupitne su, konačne i neopozive.

V. Odricanje od odgovornosti

1. Organizator se odriče svih odgovornosti u slučaju ozljede ili bilo kakve nesreće sudionika Festivala (aktivni i pasivni sudionici, nastavnici/mentori, organizatori, kao i svi ostali gosti koji se nađu u prostorijama gdje se održava manifestacija), te oštećenja ili krađe njihove imovine.