Kontakt

Ivana Tadin

Tajnica udruge

za Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus

Maja Kraljev

Zamjenica tajnice

za Festival dječjeg glazbenog stvaralaštva

Podaci

GLAZBENA UDRUGA OPUS
Ulica hrvatskog preporoda 68, 10370 Dugo Selo
OIB: 18788131915
Matični broj: 04126297
Banka: Erste&Steiermärkische Bank
IBAN: HR5424020061100686186
SWIFT: ESBCHR22