Glazbena udruga

O udruzi

Glazbena udruga Opus osnovana je u kolovozu 2013. godine na inicijativu nekoliko glazbenih pedagoga iz različitih područja glazbene umjetnosti. Glazbenici entuzijasti iz zajedničke ljubavi prema glazbi i pedagogiji osnovali su udrugu Opus. Udruga ima za cilj širenje znanja razmjenom iskustava, unapređenje glazbene kulture, umjetnosti, stvaralaštva i pedagogije. Takve visoko postavljene ciljeve udruga Opus će realizirati kroz organizaciju i priređivanje koncerata, mjuzikala, seminara i radionica za glazbenike svih dobi i usmjerenja.

Želja osnivača Udruge je da potaknu sudionike na nove ideje te ih dodatno motiviraju na stvaranje radosti i ljepote kroz sve oblike glazbenog stvaralaštva na koje smo svojim talentima pozvani.


Djelatnosti i poslovi Udruge

- priređivanje i organizacija natjecanja, susreta, smotri, festivala, koncerata i sličnih kulturnih manifestacija i događanja čiji su nositelji članovi udruge,
- priređivanje i organizacija okruglih stolova, seminara i majstorskih radionica u svrhu razmjene znanja, iskustva i unapređenje struke.
- razvijanje suradnje s drugim strukovnim ili sličnim glazbenim udrugama u Republici Hrvatskoj i izvan nje, te održavanje kontakata s istima
- uspostavljanje suradnje s obrazovnim i drugim institucijama iz sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- praćenje glazbene djelatnosti u drugim zemljama kao i djelatnosti pojedinih stranih glazbenika
- suradnja s proizvođačima glazbenih instrumenata i opreme, te savjetovanje i informiranje glazbenika pri nabavi glazbenih instrumenata, rekvizita, potrošnog materijala, literature i sl.
- poticanje i predlaganje programa gospodarskim subjektima i pojedincima za ulaganja u glazbeno-obrazovne programe prvenstveno mladih.
- izdavanje publikacija, multimedijalnih i glazbenih CD-ova te drugih nosača informacija iz područja djelatnosti Udruge sukladno Zakonu,
- poticanje i organiziranje međusobne suradnje svih članova Udruge u svrhu unapređenja glazbene djelatnosti.


Statut Glazbene udruge Opus