Glazbena udruga

Rezultati

Sonus op.5

Sonus op.4

I. kategorija

1. Eleonora Legac: 92.00 I., Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac
2. Hana Fržović: 85.00 II., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Maja Lončar

I. kategorija - bodovi po članovima komisije

II. kategorija

1. Saša Mlekuž: 98.00 I., Glasbena šola Murska Sobota, Slovenija, nast. Julija Furek
2. Massimo Balczo: 91.00 I., Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac
3. Luka Glavendekić: 87.00 II., Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb, nast. Josip Konfic
4. Lucija Šimanović: 84.00 II., Glazbena škola Albert Štriga Križevci, nast. Maja Lončar
5. Frane Marinković: 82.00 II., Glazbena škola Albert Štriga Križevci, nast. Maja Lončar
6. Karlo Ferenčak: 78.00 III., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Maja Loncar
7. Mateo Budaković: 76.00 III., Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, Labin, nast. Marijan Lincmajer
8. Tomislav Tojčić: 72.00 III., Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac

II. kategorija - bodovi po članovima komisije

III. kategorija

1. Nikola Mandić: 95.00 I., Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb, nast. Josip Konfic
2. David Emanuel Konfic: 91.00 I., Glazbena škola Albert Štriga Križevci, nast. Josip Konfic
3. Luka Ruklin: 85.00 II. Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Josip Konfic
4. Niko Pisker: 75.00 III. Glazbena škola Požega, nast. Milan Filić
5. Saša Miljanović: 72.00 III. Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac
6. Damjan Rajnović: nije pristupio, Glazbena škola Požega, nast. Milan Filić

III. kategorija - bodovi po članovima komisije

IV. kategorija

1. Juraj Gaši: 82.60 II., Glazbena škola Požega, nast. Milan Filić
2. Andre Šebalj: 70.00 III., Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac

IV. kategorija - bodovi po članovima komisije

V. kategorija - 2.etapa

1. Borna Brekalo: 94.40 I., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Ivan Ježek
2. Luka Mihajlović: 93.63 I., Glazbena Škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Ivan Ježek
3. Teo Udović: 93.40 I., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Ivan Ježek

V. kategorija - bodovi po članovima komisije

I. kategorija

1. Grigor Vidošević 100.00 I., Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb, nast. Nenad Merle
2. Ana Kanižaj 97.40 I., Centro Studi Musica Classica "Luigi Dallapiccola", Italija, nast. Nataša Goranović
3. Julia Feher 95.75 I., Umjetnička škola Beli Manastir, nast. Čaba Zima
4. Jana Glückselig 95.40 I., Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor, nast. Zdenka Japec
5. Maja Franc 85.20 II., Osnovna glazbena škola pri OŠ Augusta Cesarca Krapina, nast. Kornelija Palle
6. Nikola Milan 83.00 II., Privatna osnovna glazbena škola Boris Papandopulo, Split, nast. Silvana Vulas
7. Tamara Mendroš 80.80 II., Glazbena škola Milka Kelemena, Slatina, nast. Ines Jagec

I. kategorija - bodovi po članovima komisije

II. kategorija

1. Lea Tvrtković 99.60 I., Glazbena škola Blagoja Berse, Zagreb, nast. Lara Silvestri Valdevit
2. Antonija Jegić 95.60 I., Glazbena škola Blagoja Berse, Zagreb, nast. Lara Silvestri Valdevit
3. Vesna Zupančič 94.00 I., Glasbena šola Trbovlje, Slovenija, nast. Danijela Djordjević
4. Helena Hajtok 92.80 I., Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor, nast. Zdenka Japec
5. Marija Babić 92.40 I., Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Ljudmila Kozig
6. Petar Peroković 91.60 I., Glazbena škola Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Zdenka Četinić Bošnjak
7. Rea Vuković 91.40 I., Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor, nast. Jasmina Andrašek
8. Inga Potnar 88.80 II., Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina, nast. Oksana Schneider
9. Bernardica Jukić 88.60 II., Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, nast. Biserka Pešut
10. Marin Johović 83.80 II., Glazbena škola u Novskoj, nast. Ivana Duvnjak
11. Nika Sliepčević 83.40 II., Glazbena škola Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Zdenka Četinić Bošnjak
12. Tihana Marija Majetić 80.60 II., Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica, nast. Tomislav Vrabac

II. kategorija - bodovi po članovima komisije

III. kategorija

1. Luka Baranašić 93.50 I., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Vanda Novoselec
2. Mihael Šišić 93.50 I., Umjetnička škola Beli Manastir, nast. Čaba Zima
3. Marta Kunjko 92.20 I., Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb, nast. Margareta Ugrin
4. Magdalena Rogić 87.60 II., Osnovna glazbena škola pri OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok, nast. Sven Marković
5. Lovro Berković 84.80 II., Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Ljudmila Kozig
6. Vito Sremec 82.20 II., Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Ljudmila Kozig

III. kategorija - bodovi po članovima komisije

IV. kategorija

1. Nikolina Maričić 97.80 I., Škola za muzičke talente, Ćuprija, Republika Srbija, nast. Božidar Radosavljević
2. Leon Korman 96.20 I., Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb, nast. Davor Philips
3. Klara Krpan 93.50 I., Glazbena škola Blagoja Berse, Zagreb, nast. Nela Rašan
4. Rea Turćinović 84.80 II.
5. Karla Ilotić 78.00 III., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Dubravka Dinčić

IV. kategorija - bodovi po članovima komisije

V. kategorija - 2.etapa

1. Tea Mileusnić 95.60 I., Škola za muzičke talente, Ćuprija, Republika Srbija, nast. Božidar Radosavljević

V. kategorija - bodovi po članovima komisije

Mini kategorija

1. Tomislav Joć 98.67 I., Osnovna glazbena škola pri OŠ Marija Bistrica, nast. Dinko Krstinić
2. Fabijan Janeković 98.00 I., II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Renata Hunjed
3. Ella Parpaillon 98.00 I., Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Maribor, Slovenija, nast. Nina Lorber
4. Matija Forjan 97.33 I., Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto, Slovenija, nast. Sabina Šoštarec
5. Iva Soršak 97.00 I., Glasbena šola Domžale, Slovenija, nast. Ana Klopčič
6. Helena Štengl 95.00 I., Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, nast. Nives Josić
7. Filip Farago 91.33 I., Glazbena škola u Varaždinu, nast. Lidija Đidara
8. Natko Kudeljnjak 91.33 I., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Tomislav Bužić
9. Zara Andrić 90.67 I., Glazbena škola Slavonski Brod, nast. Daria Tamara Rac
10. Nika Dragičević 88.00 II., Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica, nast. Barbara Bogojević
11. Tonka Iljkić 87.33 II., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Tomislav Bužić
12. Jakov Benić 87.00 II., Glazbena škola Slavonski Brod, nast. Daria Tamara Rac
13. Lukas Virkes 79.33 III., Glazbena škola Slavonski Brod, nast. Daria Tamara Rac
14. Brigita Thaqi 74.67 III., Glazbeni odjel OŠ Vladimira Nazora Rovinj, nast. Tatjana Mirkić
15. Ivan Vujčetić 74.67 III., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Tomislav Bužić
16. Bono Peić 74.33 III., Glazbena škola Slavonski Brod, nast. Daria Tamara Rac
17. Lara Kovačević 73.00 III., Glazbena škola Frana Lhotke Sisak, nast. Ankica Vujnović-Tonković
18. Neža Kovačevič 72.67 III., Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Maribor, Slovenija, nast. Nina Lorber
19. Ana Radolović 72.00 III., Glazbeni odjel OŠ Vladimira Nazora Rovinj, nast. Tatjana Mirkić
20. Elena Kovačić 65.33 priznanje, Glazbena škola Frana Lhotke Sisak, nast. Ankica Vujnović-Tonković
21. Mirjam Balen 65.00 priznanje, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Tomislav Bužić
22. Andrea Kovač 62.33 priznanje, Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica, nast. Barbara Bogojević
23. Maja Batinjan 59.33 priznanje, Glazbena škola Frana Lhotke Sisak, nast. Ankica Vujnović-Tonković
24. Nina Pulić nije pristupila, Glazbeni odjel OŠ Vladimira Nazora Rovinj, nast. Tatjana Mirkić

Mini kategorija - bodovi po članovima komisije

I. kategorija

1. Greta Mikec 92.33 I., Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec, nast. Ljubica Crnčec
2. Antonio Sabol 89.17 II., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Lea Šoš
3. Ana Čondić 74.33 III., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Silvana Pleše
4. Radoslav Ante Gojević 72.00 III., Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Antonija Poljuha
5. Gabrijel Božić 59.67 priznanje, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Silvana Pleše
6. Matija Kuten 55.17 priznanje, II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
7. Dunja Rebić 55.00 priznanje, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Silvana Pleše
8. Karlo Adanić 54.67 priznanje, Osnovna glazbena škola pri OŠ Marija Bistrica, nast. Dinko Krstinić
9. Josipa Ivančan 53.67 priznanje, II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
10. Elena Kalinski 48.67 priznanje, II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
11. Hana Deduš 48.00 priznanje, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Silvana Pleše
12. Vanesa Babec 43.67 priznanje, II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić

I. kategorija - bodovi po članovima komisije

II. kategorija

1. Iva Bagarić 98.67 I., Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, nast. Nives Josić
2. Petra Blažina 94.67 I., Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb, nast. Vinko Karmelić
3. Amra Hajdarević 94.00 I., Glazbena škola Frana Lhotke Sisak, nast. Marija Zulić
4. Mirna Zukolo 92.67 I., Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, nast. Nives Josić
5. Paula Mihaljević 92.33 I., Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, nast. Nives Josić
6. Gaja Plohl 89.33 II., Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla, Slovenija, nast. Klavdija Zorjan Škorjanec
6. Marijan Židan 89.00 II., Glazbena škola Frana Lhotke Sisak, nast. Ankica Vujnović-Tonković
8. Gaber Avsec 85.67 II., Glasbena šola Kranj, Slovenija, nast. Anica Avsec
9. Sara Pavković 82.00 II., Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Renata Matus
10. Jada Kondrić 81.33 II., Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla, Slovenija, nast. Klavdija Zorjan Škorjanec
11. Ana Kopilović 80.33 II., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Silvana Pleše
12. Mia Bašić 79.67 III., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Silvana Pleše
13. Bruna Žagar 78.33 III., II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
14. Nika Kovačić 77.00 III., Osnovna glazbena škola pri OŠ Marija Bistrica, nast. Dinko Krstinić
15. Gabriela Kalle 76.33 III., Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, nast. Nives Josić
16. Lorna Habijanec 71.00 III., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Silvana Pleše
17. Lara Hozjan 71.00 III., Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla, Slovenija, nast. Klavdija Zorjan Škorjanec
18. Meta Podlesnik Marčič 50.67 priznanje, Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Maribor, Slovenija, nast. Nina Lorber
19. Viktorija Acman 46.67 priznanje, Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Renata Matus
20. Maja Zorko 43.00 priznanje, Glasbena šola Domžale, Slovenija, nast. Ana Klopčič
21. Peter Cep 42.67 priznanje, Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla, Slovenija, nast. Klavdija Zorjan Škorjanec
22. Ivan Habazin nije pristupio, Osnovna glazbena škola pri OŠ Marija Bistrica, nast. Dinko Krstinić
23. Dominika Raušl nije pristupila, Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla, Slovenija, nast. Klavdija Zorjan Škorjanec

II. kategorija - bodovi po članovima komisije

III. kategorija

1. Matija Pongračić 85.67 II., Glazbena škola u Varaždinu, nast. Lidija Đidara 2. Klara Zorko 68.67 priznanje, Glasbena šola Domžale, Slovenija, nast. Ana Klopčič
3. Tena Labuhar 54.33 priznanje, Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica, nast. Barbara Bogojević
4. Martin Žučko 35.00 priznanje, Glazbena škola Dugo Selo, nast. Jerko Valdevit
5. Mateo Čuturić 19.00 priznanje, Glazbena škola Dugo Selo, nast. Jerko Valdevit
6. Marija Klara Grlić nije pristupila, Glazbena škola Dugo Selo, nast. Jerko Valdevit

III. kategorija - bodovi po članovima komisije

IV. kategorija

1. Lorna Obućina 96.67 I., Glazbena škola Frana Lhotke Sisak, nast. Ankica Vujnović-Tonković
2. Laura Sučec 72.33 III., Glazbena škola Frana Lhotke Sisak, nast. Marija Zulić
3. Erika Wachtler 50.67 priznanje, Glazbena škola Slavonski Brod, nast. Irena Šimičić
4. Domagoj Tomšić 47.67 priznanje, Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica, nast. Slobodan Radovanović

IV. kategorija - bodovi po članovima komisije

I. kategorija

1. Iva Šustić 95,67 I., Glazbena škola Josipa Runjanina, Vinkovci, nast. Mirta Katušić
2. Lucija Turk 95,33 I., Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica, nast. Maja Petrović
3. Tijana Lamut 94,67 I., Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Slovenija, nast. Maletić Lidija
4. Magdalena Gašparić 94,33 I., OŠ Dragutina Tadijanovića- Glazbeni odjel Vukovar, nast. Renata Somrak
5. Marko Galić 93,00 I., Glazbena škola Zlatko Baloković, Zagreb, nast. Deniza Matijević
6. Kaja Zagoranski 93,00 I., Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula, nast. Snježana Demarin
7. Fran Vranić 92,00 I., Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica, nast. Karolina Petrović
8. Marko Boljevčan 89,00 II., Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica, nast. Mirjana Dizdarević Bjelajac
9. Marko Funarić 88,67 II., Glazbena škola pri OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Đakovu, nast. Brigita Menrat
10. Ivan Juranko 88,33 II., Glazbena škola u Varaždinu, nast. Lea Šantek
11. Rron Shatri 88,33 II., Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb, nast. Arijana Ramić
12. Ivan Šuvak 88,33 II., OŠ Dragutina Tadijanovića - Glazbeni odjel Vukovar, nast. Renata Somrak
13. Mirna Tabain 83,00 II., Glazbena škola Blagoja Berse, Zagreb, nast. Irena Kaloper Gjermek
14. Tonka Ferdebar 82,67 II., Glazbena škola Zlatko Baloković, Zagreb, nast. Deniza Matijević
15. Ana Vrban 82,33 II., Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Sandra Klen
16. Nina Dragičević 80,67 II., Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb, nast. Maja Petyo Bošnjak
17. Sara Grubišić 80,33 II., Glazbena škola Josipa Runjanina, Vinkovci, nast. Jelena Ajduković
18. Ivan Cigić 79,67 III., Glazbena škola pri OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Đakovu, nast. Maja Varga
19. Lucija Josipović 79,33 III., Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Valentina Kezerić Zirdum
20. Nikola Nemeš 78,00 III., Glazbena škola Josipa Runjanina, Vinkovci, nast. Jelena Ajduković
21. Klara Maksić 77,67 III., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Jelena Stanković
22. Majda Tiršek 77,33 III., Glazbena škola Karlovac, nast. Nikica Marčetić
23. Tara Višnjovski 77,00 III., Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb, nast. Marijan Tucaković
24. Lucija Fahr 76,00 III., Glazbena škola Požega, nast. Helena Lamešić
25. Luka Knežević 75,00 III., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Vedran Milić

I. kategorija - bodovi po članovima komisije

II. kategorija

1. Klara Dolenec 96,00 I., Osnovna glazbena škola pri OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok, nast. Valentina Čanžar
2. Hella Huzjak 96,00 I., Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza, Zagreb, nast. Dino Kalebota
3. Benedikt Vrlac 95,33 I., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Ana Sremec
4. Ana Ćurić 94,33 I., Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, nast. Jelena Plećaš
5. Patrick Tomljanović 94,00 I., Glazbena škola Požega, nast. Emilija Navratil
6. Jan Plazibat 93,67 I., Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, nast. Mihaela Hoffmann
7. Klara Volenik 93,00 I., Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica, nast. Mirjana Dizdarević Bjelajac
8. Karla Lea Čerkuć 91,00 I., Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza, Zagreb, nast. Dino Kalebota
9. Tea Čolak 89,33 II., Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza, Zagreb, nast. Ivana Žnidarec Purtić
10. Lovro Matić 89,00 II., Glazbena škola Bonar, Zagreb, nast. Ela Korbar
11. Lara Marušić 88,67 II., Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor, nast. Tina Klak
12. Dominik Purtić 88,67 II., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Ela Korbar
13. Noa Merlin 87,33 II., Glazbena škola Bonar, Zagreb, nast. Ela Korbar
14. Jan Borak 86,33 II., Glazbena škola u Varaždinu, nast. Lea Šantek
15. Tara Vidović 83,00 II., Glazbena škola u Varaždinu, nast. Lea Šantek
16. Issa Dolenski 79,67 III., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Ivana Šošić
17. Karlo Manaše Moguš 78,00 III., OŠ Dragutina Tadijanovića - Glazbeni odjel Vukovar, nast. Renata Somrak
18. Josip Gregurić 77,00 III., Glazbena škola Slavonski Brod, nast. Zdravka Tekić-Dadić
19. Nela Krznar 77,00 III., Osnovna glazbena škola pri OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok, nast. Valentina Čanžar
20. Korina Lazo 76,67 III., Glazbena škola Blagoja Berse, Zagreb, nast. Irena Kaloper Gjermek
21. Dunja Gvojić 75,67 III., OŠ Pavao Belas, odjel Osnovnog glazbenog obrazovanja, nast. Josip Gabelica
22. Katarina Erceg 75,33 III., Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb, nast. Sanja Vrsalović Drezga
23. Karlo Jagarčec 74,33 III., OŠ Pavao Belas, Odjel osnovnog glazbenog obrazovanja, nast. Josip Gabelica
24. Lucija Kantolić 74,00 III., Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb, nast. Željka Kranjec Noll
25. Melani Lovriš 73,67 III., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Jelena Stanković
26. Margareta Frgec 69,67 priznanje, Osnovna glazbena škola pri OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok, nast. Marija Marić Alić
27. Barbara Dugi 69,00 priznanje, Glazbena škola Josipa Hatzea, DO Trogir, nast. Kristina Cvitanić
28. Tina Milovac 68,33 priznanje, nast. Kristina Cvitanić
29. Iva Fanjek 68,00 priznanje, Glazbena škola Karlovac, nast. Ljiljana Borčić
30. Tea Vacek nije pristupila, Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar, nast. Tomislav Milić
31. Katarina Sarjaš nije pristupila, Glasbena šola Lendava - Zeneiskola Lendva, Slovenija, nast. Danica Baša
32. Iris Šmitran nije pristupila, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Miroslavi Ghera

II. kategorija - bodovi po članovima komisije

III. kategorija

1. Sara Vranić 93.33 I., Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica, nast. Karolina Petrović
2. Stjepan Gerić 91.00 I., Glazbena škola u Varaždinu, nast. Danijel Oto
3. Lucija Čehok 90.00 I., Glazbena škola u Varaždinu, nast. Lea Šantek
4. Lilasukhi Rubčić 89.00 II., Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Sara Rapotec
5. Dorja Lizatović 84.33 II., Glazbena škola Blagoja Berse, Zagreb, nast. Silvana Bakija Šimić
6. Lucija Smolković 78.00 III., Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor, nast. Marijeta Tišlar
7. Mia Abramović 77.67 III., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Ivana Šošić
8. Petra Ferenac 77.33 III., Glazbena škola Karlovac, nast. Nikica Marčetić
9. Lana Sorak 75.67 III., Glazbena škola Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Barbara Bego-Bojić
10. Anja Šoštarić 71.00 III., Osnovna glazbena škola pri OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok, nast. Marija Marić Alić
11. Maria Mileta 69.67 priznanje, Glazbena škola Ivana Lukačića, Šibenik, nast. Mara Sekso
12. Lea Rad 68.67 priznanje, Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar, nast. Spomenka Bogeljić
13. Greta Marku 68.00 priznanje, Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Sanja Kranželić
14. Hana Sever 67.67 priznanje, II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Vedran Januš
15. Marija Martinek 66.67 priznanje, Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Ana Glasnović

III. kategorija - bodovi po članovima komisije

IV. kategorija

1. Le Phuong Pham 100.00 I., The Vietnam National Academy of Music, nast. Dao Trong Tuyen
2. Stela Molnar 97.80 I., Muzička škola "Isidor Bajić", Novi Sad, Srbija, nast. Olga Borzenko
3. Jadran Mihelčić 96.40 I., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Ela Korbar
4. Luka Taradi 95.60 I., Glazbena škola u Varaždinu, nast. Danijel Ljubić
5. Filip Križnik 90.00 I., Konervatorij za glasbo in balet Maribor, Slovenija, nast. Lidija Maletić
6. Lucija Matijević 89.20 II., Glazbena škola Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Nenad Kačar
7. Julija Škreblin Milić 88.40 II., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Ivanka Kordić
8. Goran Atalić 88.20 II., Glazbena Škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Ela Korbar
9. Petra Podhraški 87.40 II., Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica, nast. Lea Šantek
10. Karlo Furić-Glavić 85.40 II., Glazbena škola Zlatko Baloković, Zagreb, nast. Barbara Bego-Bojić
11. Luka Jalšovec 69.20 priznanje, Glazbena škola u Varaždinu, nast. Lea Šantek
12. Maja Primorac 68.60 priznanje, Glazbena Škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Lidija Lovrić Vidiš
13. Klara Sironić 68.60 priznanje, Glazbena škola Varaždin, nast. Lea Šantek
14. Martin Đuras 68.00 priznanje, Glazbena škola "Mirković" Opatija, nast. Maria Mikulić Štimac
15. Martin Pleše nije pristupio, Glazbena Škola Alberta Štrige Križevci, nast. Slađana Buklijaš

IV. kategorija - bodovi po članovima komisije

V. kategorija - 2.etapa

1. Le Phuong Pham I. nagrada, The Vietnam National Academy of Music, nast. Dao Trong Tuyen
2. Barbara Cvitanović II. nagrada, Glazbena škola Bonar, Zagreb, nast. Mario Ričković
3. Ana Marija Krajnc II. nagrada, Glasbena šola Celje, Slovenija, nast. Larisa Čanji
4. Hana Novoselec III. nagrada, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Iris Sudar
5. David Bosch diploma, Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb, nast. Minja Kolak
6. Katarina Nera Biondić diploma, Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Jasna Kvaternik Janković

VI. kategorija - 2.etapa

1. Josip Frigan III. nagrada, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, nast. Danijel Detoni
2. Sara Köveš III. nagrada, Akademija za glasbo Ljubljana, Slovenija, nast. Aleksandar Serdar
3. Miloš Spasić III. nagrada, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Srbija, nast. Ljiljana Vukelja

I. kategorija

1. Lena Pelaić 94.75 I., Umjetnička škola Poreč, nast. Ana Šterpin Zagoranski
2. Laura Radivojac 93.80 I., II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
3. Marko Marković 91.00 I., Glazbena škola Milka Kelemena, Slatina, nast. Robert Čavlović
4. Ivan Bonus 90.75 I., Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete, nast. Biljana Vitanović
5. Ivano Novoselac 90.00 I., Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica, Područna škola dr. Marijana Jergovića Pitomača, nast. Mirjana Milinović
6. Leon Petravić 89.60 II., Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor, nast. Marina Flanjak
7. Marko Džolić 89.40 II., Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete, nast. Mislav Sviben
8. Lana Grgić 88.83 II., Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete, nast. Biljana Vitanović
9. Leon Medved 84.60 II., Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete, nast. Mislav Sviben
10. Toni Podnar 83.40 II., Glazbena škola Milka Kelemena, Slatina, nast. Robert Čavlović
11. Josip Stanić 82.80 II., Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Mislav Sviben
12. Marko Jazbinski 82.72 II., Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor, nast. Marina Flanjak
13. Sven Andričić 82.20 II., Osnovna glazbena škola Pakrac, nast. Ivan Golub

I. kategorija - bodovi po članovima komisije

II. kategorija

1. Vita Blažević 97.46 I., Umjetnička škola Poreč, nast. Paolo Peruško
2. Leon Korenić 94.90 I., Umjetnička škola Poreč, nast. Paolo Peruško
3. Riccarda Labinac 94.60 I., Umjetnička škola Poreč, nast. Vilijana Šugar
4. Nikola Antolović 93.80 I., Umjetnička škola Poreč, nast. Paolo Peruško
5. Leon Baštek 92.60 I., II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
6. Petar Jelaković 90.00 I., Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Biljana Vitanović
7. Ivana Sokač 87.40 II., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Ksenija Tirić
8. David Gustav Klonkay 85.20 II., Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, nast. Nikola Puček
9. Iris Arki 80.10 II., GŠ Alberta Štrige, Križevci, nast. Dalibor Radičević
10. Marko Keresman 72.40 III., Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor, nast. Marina Flanjak
11. Karlo Žitković 70.00 III., Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor, nast. Marina Flanjak

II. kategorija - bodovi po članovima komisije

III. kategorija

1. Antonela Glavić 93.00 I., Umjetnička škola Poreč, nast. Ana Šterpin Zagoranski
2. Lovro Dengoricija 78.00 III., Glazbena škola Jan Vlašimsky, Virovitica, nast. Beatrica Šušak
3. Marko Siladić 76.00 III., Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica, Područna škola dr. Marijana Jergovića Pitomača, nast. Mirjana Milinović
4. Krešimir Jelečki 74.00 III., Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Valentina Mikulić
5. Nikolina Škrlec 72.80 III., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Ksenija Tirić
6. Josip Slijepčević 72.20 III., Osnovna glazbena škola Pakrac, nast. Ivan Golub
7. Sven Tomašek 70.00 III., Osnovna škola Novi Marof-Osnovno glazbeno obrazovanje, nast. Brankica Geček
8. Sandro Saulić nije pristupio, Glazbena škola u Varaždinu, nast. Saša Bastalec

III. kategorija - bodovi po članovima komisije

IV. kategorija

1. Tea Gumbarević 90.00 I., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Nikola Jankov

IV. kategorija - bodovi po članovima komisije

V. kategorija

1. Nikola Šereg 90.00 I., Glazbena škola u Varaždinu, nast. Saša Bastalec
2. Matej Fureš 81.25 II., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Nikola Jankov

V. kategorija - bodovi po članovima komisije

Sonus op.3

I. kategorija

1. Huzjak Hella: 95,67 I., OGŠ Rudolfa Matza, Zagreb, nast. Dino Kalebota
2. Vidović Tara: 95,00 I., GŠ u Varaždinu, nast. Lea Šantek
3. Dolenski Issa: 93,00 I., Vatroslava Lisinskog, Bjelovar, nast. Slađana Buklijaš
4. Pavlović Jakov: 92,33 I., GU Elly Bašić, Zagreb, nast. Željka Krnjak
5. Merlin Noa: 91,67 I., GŠ Bonar, Zagreb, nast. Ela Korbar
6. Rendarić Rafael: 91,33 I., Umjetnička škola Miroslav Magdalenić, Čakovec, nast. Justina Obadić
7. Milanović Tonka: 90,67 I., GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Hana Široki
8. Stanjević Luka: 89,67 II., GŠ Jan Vlašimsky Virovitica, nast. Svetlana Relić
9. Gregurić Josip: 89,00 II., GŠ Slavonski Brod, nast. Zdravka Tekić-Dadić
10. Lovriš Melani: 88,33 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Jelena Stanković
11. Mataija Jelena: 88,33 II., OGŠ Kontesa Dora, Našice, nast. Darija Vlajnić
12. Šmitran Iris: 88,33 II., GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Miroslavia Ghera
13. Markov Sara: 88,00 II., UŠ Miroslav Magdalenić, Čakovec, nast. Daniel Mario Novak
14. Špiljak Dora: 88,00 II., Ivan Matetić Ronjgov, Rijeka, nast. Jasna Kvaternik Janković
15. Šprišič Marta: 87,67 II., GŠ Frana Lhotke, Sisak, nast. Davorka Rupčić Kuhtić
16. Klanac Hana: 87,33 II., GŠ u Novskoj, nast. Marija Klasan Kinderman
17. Štengl Helena: 86,67 II., OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Nina Opašić
18. Marko Kovačić: 86,00 II., GŠ Frana Lhotke, Sisak, nast. Marina Mišerić
19. Uroić Ela: 85,33 II., GŠ u Novskoj, nast. Marija Klasan Kinderman
20. Klara Cerovac: 85,00 II., GŠ Frana Lhotke, Sisak, nast. Davorka Rupčić Kuhtić
21. Marušić Mia: 85,00 II., OGŠ Ivana Matetića Ronjgova, PO Rab, nast. Sandra Klen
22. Odoran Klara: 85,00 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Jelena Stanković
23. Hodak Tonka: 84,33 II., OGŠ Ivana Matetića Ronjgova, PO Rab, nast. Sandra Klen
24. Vidnjević Mia: 83,67 II., Umjetnička škola Poreč, nast. Suzana Ursić
25. Bakarić Sunčica: 83,33 II., GŠ Frana Lhotke, Sisak, nast. Marina Mišerić
26. Kuduzović Hana: 82,33 II., OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Jelena Plećaš
27. Ćerić Iva: 82,00 II., GŠ Slavonski Brod, nast. Toni Toplak
28. Palenkaš Klara: 82,00 II., GU Elly Bašić, Zagreb, nast. Marijan Tucaković
29. Stanković Klara: 82,00 II., GŠ pri OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, nast. Tihana Ivanković
30. Kljajić Maita: 81,67 II., OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Željka Serdarušić
31. Levar Marija: 81,67 II., GŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Nikola Domjanić
32. Andrijanić Rebeka: 81,33 II., GŠ Josipa Runjanina, Vinkovci, nast. Silvija Bauer
33. Orlović Barbara: 80,67 II., GU Elly Bašić, Zagreb, nast. Marijan Tucaković
34. Pisk Nika: nije pristupila GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Antonija Kosić

I. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

II. kategorija

1. Vošner Janez: 96,00 I., Glasbena šola "Risto Savin" Žalec, Slovenija, nast. Irena Kralj
2. Volenik Klara: 95,33 I., GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, nast. Mirjana Dizdarević Bjelajac
3. Vartušek Kristina: 94,33 I., GŠ Vatroslava Lisinskog, nast. Zagreb Ana Pavlina
4. Vujić Inja: 94,00 I., OGŠ Rudolfa Matza, Zagreb, nast. Dino Kalebota
5. Purtić Dominik: 92,67 I., OGŠ Rudolfa Matza, Zagreb, nast. Ivana Žnidarec Purtić
6. Martinko Luka: 91,67 I., OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Željka Serdarušić
7. Žunić Tia: 89,00 II., GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Barbara Bego-Bojić
8. Ćurić Ana: 88,33 II., OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Jelena Plećaš
9. Martinović Ena Mia: 88,33 II,. GŠ Pavla Markovca u Zagrebu, nast. Sanja Vrsalović Drezga
10. Vranić Sara: 88,00 II., GŠ Jan Vlašimsky Virovitica, nast. Karolina Petrović
11. Matić Lovro: 87,67 II., GŠ Bonar, Zagreb, nast. Ela Korbar
12. Žekar Martin: 87,67 II., Glasbena šola "Risto Savin" Žalec, Slovenija, nast. Irena Kralj
13. Žderić Marija: 87,33 II., OGŠ Ivan Zajc, nast. Zarija Alajbeg Galuf
14. Krčmar Lara: 86,33 II., GŠ Jastrebarsko, nast. Marta Gourska
15. Filipović Klara: 85,33 II., OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Željka Serdarušić
16. Lizatović Dorja: 85,00 II., GŠ Blagoja Berse Zagreb, nast. Silvana Bakija Šimić
17. Arlešić Ivan: 84,67 II., GŠ Karlovac, nast. Marijana Pajić
18. Kujundžić Iskra: 84,67 II., GŠ Franje Kuhača, Osijek, nast. Ivana Glavočević
19. Rezo Lucija: 84,33 II., GŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Andreja Semeš Modrić
20. Marku Greta: 84,00 II., GŠ Ivan Matetic Ronjgov, Rijeka, nast. Sanja Kranželić
21. Mušćet Nina: 84,00 II., OŠ Biograd, Odjel glazbene škole, nast. Đurđica Vincetić
22. Sabolić Tea: 83,67 II., OŠ Novi Marof - umjetnički odjel, nast. Marija Čikara
23. Lazo Korina: 81,00 II., GŠ Blagoja Berse, Zagreb, nast. Ira Kaloper Gjermek
24. Špoljarić Patricija: 81,00 II., GŠ Vatroslava Lisinskog, Bjelovar, nast. Vedran Milić
25. Kantolić Lucija: 80,00 II., GU Elly Bašić, nast. Željka Kranjec Noll
26. Subašić Tereza: 80,00 II., GŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Iva Matošević
27. Dolenec Klara: 79,33 III., OGŠ Zabok, nast. Božidar Ljubenko
28. Pleša Nika: 79,33 III., GŠ Karlovac, nast. Lana Bradač
29. Jagarčec Karlo: 78,67 III., OŠ Pavao Belas, odjel osnovnog gl. obrazovanja, Brdovec, nast. Josip Gabelica
30. Marušić Lara: 78,33 III., GŠ Ferdo Livadić Samobor, nast. Tina Klak
31. Jelić Barbara: 78,00 III., GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Tina Klak
32. Rajačić Erik: 77,67 III., OGŠ pri OŠ A.G. Matoš (Zabok), nast. Božidar Ljubljenko
33. Razum Ivana: 77,67 III., GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Tina Klak
34. Ferenac Petra: 77,33 III., GŠ Karlovac, nast. Nikica Marčetić
35. Keserica Tia-Eva: 77,33 III., GŠ Jan Vlašimsky Virovitica, nast. Mirjana Dizdarević Bjelajac
36. Novaković Aleksa: 77,00 III., JU Muzička škoa "Stevan Stojanović Mokranjac" Bijeljina, Bosna i Hercegovina, nast. Tijana Dragojlović
37. Gvojić Dunja: 77,00 III., OŠ Pavao Belas, OOGO, nast. Josip Gabelica
38. Kovačić Nika: 76,33 III., Umjetnička škola Miroslav Magdalenić, Čakovec, nast. Mirjana Džanko
39. Široki Hana: 76,00 III., UŠ Fortunat Pintarić, nast. Ivančica Gregurić
40. Sever Hana: 74,00 III., Glazbeni odjel pri 2.OŠ Vrbovec, nast. Vedran Januš
41. Poljak Helena: nije pristupila, GŠ Blagoja Berse, Zagreb, nast. Ivana Tukša Jelić
42. Smolković Lucija: nije pristupila, G.Š. Ferdo Livadić, Samobor, nast. Marijeta Tišlar
43. Vrlac Benedikt: nije pristupila, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Bjelovar, nast. Ana Sudarević

II. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

III. kategorija

1. Cergol Tim: 94,33 I., Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Maribor, Slovenija, nast. Mirjana Kostić
2. Žagar Lovro: 94,00 I., GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Slađana Buklijaš
3. Abramović Mia: 93,33 I., Vatroslava Lisinskog, Bjelovar, nast. Slađana Buklijaš
4. Petrović-Poljak Ivan: 92,33 I., OGŠ Rudolfa Matza, nast. Vesna Fretze
5. Furić Glavić Karlo: 91,33 I., GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Barbara Bego Bojić
6. Vukelić Mihaela: 91,33 I., GŠ Ivan Matetić Ronjgov Rijeka, nast. Jasna Kvaternik Janković
7. Modrić Marta: 89,67 II., GŠ Vatroslav Lisinski Zagreb, nast. Ela Korbar
8. Vidović Tara: 89,33 II., Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka, nast. Sanja Kranželić
9. Tupek Toni: 88,00 II., GŠ Zlatka grgoševića, Sesvete, nast. Andrea Semeš Modrić
10. Nušak Filip: 87,33 II., GŠ u Varaždinu, nast. Lea Šantek
11. Basrak Tea: 87,00 II., GŠ pri OŠ Matije Petra Katančića Valpovo, nast. Tihana Ivanković
12. Marić Linda: 86,67 II., Umjetnička škola Poreč, nast. Suzana Ursić
13. Đuras Martin: 86,33 II., Osnovna glazbena škola "Mirković", Opatija, nast. Maria Mikulić Štimac
14. Horvat Katrina: 84,67 II., Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec, nast. Justina Obadić
15. Topić Marija: 84,33 II., GŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Marina Mijatović
16. Sente Lada: 84,00 II., GŠ Josipa Runjanina, nast. Kristina Senčić
17. Hrandek Lana: 83,67 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Valentina Kezerić Zirdum
18. Jazbinšek Tjaša: 83,33 II., Glasbena šola "Risto Savin" Žalec, Slovenija, nast. Irena Kralj
19. Sviben Korina: 83,00 II., GŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Andrea Semeš Modrić
20. Tomić Dina: 82,33 II., GŠ Vatroslav Lisinski, Zagreb, nast. Ela Korbar
21. Topalović Ana: 80,67 II., GŠ pri OŠ Matije Petra Katančića Valpovo, nast. Stela Maletić
22. Sonjak Vita: 79,00 III., Glasbena šola "Risto Savin" Žalec, Slovenija, nast. Željka Kolenc
23. Borovec Jakov: 78,67 III., GŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Marina Mijatović
24. Kaloper Gjermek: 78,67 III., Mateo Blagoja Berse, nast. Alida Poljak
25. Gojmerac Marta: 78,00 III., GU Elly Bašić, nast. Željka Kranjec Noll
26. Janković Iva: 77,00 III., JU Muzička škola "Stevan Stojanović Mokranjac" Bijeljina, Bosna i Hercegovina, nast. Nataša Sobo
27. Baćić Roko: 76,67 III., OGŠ Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka, nast. Sanja Kranželić
28. Španjol Nina: 76,67 III., OGŠ Ivana Matetića Ronjgova, PO Rab, nast. Sandra Klen
29. Spahija Petra: 76,00 III., OGŠ "Srećko Albini" pri OŠ Ivana Kozarca, Županja, nast. Ivana Bogdanović
30. Mustak Izidora: 75,00 III., Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec, nast. Mirjana Džanko
31. Đurić Katarina: 73,33 III., JU Muzička škola "Stevan Stojanović Mokranjac" Bijeljina, Bosna i Hercegovina, nast. Nataša Sobo
32. Horvat Sabina: 73,33 III., U.Š. Fortunat Pintarić, nast. Albert Vučinović
33. Mušak Matija: 70,33 III., II. osnovna škola Vrbovec - Glazbeni odjel, nast. Tomislav Previšić
34. Arlešić Marija: nije pristupila, Glazbena škola Karlovac, nast. Dalibor Mateša

III. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

IV. kategorija

1. Papec Gabrijela: 96,33 I., GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Gordana Cepika
2. Matijević Roko: 95,33 I., GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Nenad Kačar
3. Pantalon Donat Marko: 95,00 I., GŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Andreja Semeš Modrić
4. Mihelčić Jadran: 93,33 I., GŠ Vatroslav Lisinski, Zagreb, nast. Ela Korbar
5. Bosch David Tobias: 91,33 I., GU Elly Bašić, nast. Minja Kolak
6. Novoselec Hana: 88,33 II., GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Iris Sudar
7. Košćak Fabijan: 87,33 II., GŠ Ferdo Livadić Samobor, nast. Carmen Stepić
8. Podhraški Petra: 87,33 II., Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica, nast. Lea Šantek
9. Atalić Goran: 86,00 II., GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Ela Korbar
10. Bae Reveka: 84,67 II., GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Iva Niković
11. Ždinjak Mina: 81,00 II., GŠ Franje Kuhača, Osijek, nast. Grlica Alić
12. Sabolović Iris: 80,67 II., SGŠ Blagoje Bersa, nast. Ana Vimpolšek Marić
13. Kuveždić Lucija: 80,33 II., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Iva Ljubičić Lukić
14. Barbača Čuljak Nevio: 78,67 III., GŠ Blagoja Berse, Zagreb, nast. Silvana Bakija Šimić
15. Dmitrović Nicole: 76,67 III., GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka, nast. Ana Dražul
16. Gnjidić Ivana: 76,33 III., GŠ Franje Kuhača, Osijek, nast. Sandra Mikulandra Tutavac
17. Varžić Nikola: 75,67 III., GŠ Franje Kuhača, Osijek, nast. Sandra Mikulandra
18. Silvestri Valdevit Iskra: 74,67 III., GU Elly Bašić, Zagreb, nast. Zorica Petrović
19. Tomšić Ana: 74,33 III., GŠ Frana Lhotke, Sisak, nast. Sanja Krivošić
20. Sironić Klara: nije pristupila, GŠ Varaždin, nast. Lea Šantek

IV. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

V. kategorija

1. Kranjčić Matija: 95,00 I., GŠ Vatroslava Lisinskog Zagreb, nast. Ela Korbar
2. Cvitanović Barbara: 93,00 I., GŠ Bonar, Zagreb, nast. Mario Ričković
3. Gašpert Lana: 92,33 I., GŠ Franje Kuhača Osijek, nast. Mihaela Hoffmann
4. Kurtanjek Ema: 91,67 I., GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Deniza Matijević
5. Kukurić Ivan: 89,33 II., GŠ Frana Lhotke, Sisak, nast. Morana Rajman Jelić
6. Merle Armand: 87,33 II., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Jelica Kuzmin
7. Borković Lucija: 87,00 II., GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Lidija Lovrić-Vidiš
8. Čizmar Tomislav: 86,67 II., GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Nenad Kačar
9. Ćućić Alvin: 86,67 II., GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka, nast. Jelena Barbarić Mijalić
10. Fumić Timon: 86,33 II., GŠ Franje Kuhača, Osijek, nast. Grlica Alić
11. Grizelj Dora: 86,00 II., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Sanja Bradić Glodić
12. Halužan Daniel: 85,67 II., GŠ Pregrada, nast. Marina Belan
13. Ćelić Leon Luka: 84,67 II., GŠ Franje Kuhača, Osijek, nast. Goranka Šenk
14. Plantak Mihael: 84,33 II., GŠ u Varaždinu, nast. Danijel Ljubić
15. Markač Martina: 81,33 II., GŠ Blagoje Bersa, Zagreb, nast. Ivona Mihaljinec Ćeran
16. Strabić Ronald: 79,67 III., GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Branka Fačini Vrhovski
17. Dužanec Paula: 78,33 III., GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Marijeta Tišlar
18. Hegeduš Kristina: 78,33 III., GŠ Franje Kuhača, Osijek, nast. Sandra Mikulandra Tutavac

V. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

Mini kategorija

1. Mikec Greta: 100,00 I., UŠ Miroslav Magdalenić Čakovec, nast. Ljubica Crnčec
2. Antunović Gea: 99,00 I., GŠ pri OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, nast. Romana Borš-Mačak
3. Dolenski Issa: 99,00 I., GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Andrea Nimš
4. Štengl Helena: 99,00 I., OGŠ Ivana Zajca, nast. Nives Josić
5. Ivančan Josipa: 98,00 I., II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
6. Kovač Tibor: 98,00 I., Umjetnička škola Beli Manastir, nast. Zrinka Barić
7. Mijatov Tin: 98,00 I., GŠ pri OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, nast. Romana Borš-Mačak
8. Kuten Matija: 97,33 I., II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
9. Leutar Leina: 97,00 I., Umjetnička škola Beli Manastir, nast.Zrinka Barić
10. Košutić Karla: 95,67 I., GŠ pri OŠ Matije Petra Katančića Valpovo, nast. Romana Borš-Mačak
11. Kalinski Elena: 92,00 I., II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
12. Babić Dora: 90,33 I., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Mia Pap
13. Pitlović Marta: 90,33 I., GŠ Slavonski Brod, nast. Daria Tamara Rac
14. Golub Paula: 90,00 I., OGŠ Jastrebarsko, nast. Jasminka Lemić
15. Božić Gabrijel: 89,00 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Davor Konfic
16. Babec Vanesa: 83,67 II., II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast.Mirjana Margetić
17. Smiljan Vita: 76,00 III., Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla, Slovenija, nast. Nejc Cvirn
18. Stunja Leona: 72,33 III., OGŠ Jastrebarsko, nast. Jasminka Lemić
19. Žugman Gal: 72,00 III., Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj, Slovenija, nast. Živa Horvat
20. Ovčar Teja: 60,67 priznanje, Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla, Slovenija, nast. Nejc Cvirn
21. Čuš Naja: 60,00 priznanje, Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla, Slovenija, nast. Nejc Cvirn
22. Dragija Ema: 60,00 priznanje, II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
23. Filipović Valentina: 60,00 priznanje, GŠ Slavonski Brod, nast. Daria Tamara Rac
24. Rogošić Mihovil: nije pristupio, GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Vlasta Vrandečić Lebarić

Mini kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

I. kategorija

1. Philips Lucija: 98,00 I., GŠ Pavla Markovca, nast. Vinko Karmelić
2. Šekoranja Svit: 98,00 I., GCEW Ljubljana, Slovenija, nast. Alenka Podboj
3. Blažina Petra: 93,00 I., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Vinko Karmelić
4. Petanjek Mihael: 93,00 I., II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Ruža Vidiček
5. Šrepfler Dora: 90,33 I., GŠ pri OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, nast. Ana Bučanac Marković
6. Kopilović Ana: 89,67 II., GŠ Alberta Štrige, Križevci, nast. Blaženka Binder
7. Vojtkuf Peranović Ana: 86,00 II., GŠ Slavonski Brod, nast. Danijela Božičević
8. Komazin Lucija: 85,67 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Silvana Pleše
9. Beriša Tara: 83,67 II., GŠ Frana Lhotke, PO Petrinja, nast. Vjekoslava Ljubešić
10. Acman Viktorija: 82,00 II. GŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Renata Hrženjak
11. Dandić Jakov: 82,00 II., GŠ pri OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, nast. Ana Bučanac Marković
12. Jukić Jan: 75,67 III., GŠ Slavonski Brod, nast. Danijela Božičević
13. Dvoršak Amadeja: 74,00 III., ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla, Slovenija, nast. Peter Gojkošek
14. Visenjak Iza: nije pristupila, ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla, Ptuj, Slovenija, nast. Peter Gojkošek

1. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf


II. kategorija

1. Jerković Luka: 100,00 I., GŠ Franje Kuhača, Osijek, nast. Jasminka Pušić
2. Kozar Luna: 100,00 I., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast.Vinko Karmelić
3. Kunjko Marta: 99,33 I., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Vinko Karmelić
4. Krnjak Sofija: 99,00 I., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Silvana Pleše
5. Nazor Mia: 99,00 I., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Vinko Karmelić
6. Marinović Danijel: 98,33 I., OGŠ pri OŠ M.P.Katančića, Valpovo, nast. Sandra Lovrinčević
7. Pavičić Lara: 98,33 I., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Vinko Karmelić
8. Tomić Lea: 97,33 I., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Mia Pap
9. Rupčić Mia: 97,00 I., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Mia Pap
10. Kanceljak Luka: 96,33 I., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Vinko Karmelić
11. Habazin Ivan: 96,00 I., OGŠ pri OŠ Marija Bistrica, nast. Dinko Krstinić
12. Žagar Bruna: 95,67 I., II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
13. Bašić Mia: 93,67 I., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Silvana Pleše
14. Rod Emanuel: 93,33 I., OGŠ pri OŠ Marija Bistrica, nast. Dinko Krstinić
15. Kovačić Nika: 93,00 I., OGŠ pri OŠ Marija Bistrica, nast. Dinko Krstinić
16. Plohl Gaja: 93,00 I., ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla, Ptuj, nast. Peter Gojkošek
17. Raušl Dominika: 93,00 I., Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla, Slovenija, nast. Klavdija Zorjan Škorjanec
18. Pavković Sara: 92,67 I., GŠ Zlatka Grgoševića Sesvete, nast. Renata Hrženjak
19. Čokonaj Teo: 92,00 I., Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica, nast. Maja Lovković
20. Kostanjevec Niko: 89,00 II., ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla, Ptuj, Slovenija, nast. Peter Gojkošek
21. Habijanec Lorna: 86,33 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Silvana Pleše
22. Pavić Ivona: 73,33 III., II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
23. Hozjan Lara: 66,00 priznanje, Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj, Slovenija, nast. Klavdija Zorjan Škorjanec
24. Petek Mateja: 57,00 priznanje, II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
25. Vodopija Dario: 54,00 priznanje, II.OŠ Vrbovec - Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
26. Hadaš Jelena: 46,00 priznanje, GŠ Zlatka Grgoševića Sesvete, nast. Renata Hrženjak
27. Čolig Oliver: 45,00 priznanje, II.OŠ Vrbovec-Glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
28. Kramar Nika: 45,00 priznanje, OGŠ pri OŠ Marija Bistrica, nast. Dinko Krstinić

2. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf


III. kategorija

1. Pongračić Matija: 100,00 I., GŠ u Varaždinu, nast. Lidija Đidara
2. Horvatić Lana-Lucija: 100,00 I., GŠ u Varaždinu, nast. Lidija Đidara
3. Buršić Luka: 85,00 II., GŠ Ivana Matetića - Ronjgova, Pula, nast. Maurizia Brajković Stepčić
4. Blaznik Mihaela Kristina: 83,00 II., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Davor Zanoški
5. Novosel Jan: 77,00 III., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Davor Zanoški

3. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf


IV. kategorija

1. Ćepulić Polgar Dubravko: 91,00 I., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Davor Zanoški
2. Čeredar Marko: nije pristupio, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Zlata Životić

4. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

I. kategorija

1. Topolovec Nikolina: 93,33 I., OGŠ Marija Bistrica, nast. Tatijana Lenart
2. Adanić Vid: 91,00 I., OGŠ Marija Bistrica, nast. Ivan Šarkanj
3. Topolovec Dora: 88,67 II., OGŠ Marija Bistrica, nast. Tatijana Lenart
4. Adanić Karlo: 87,67 II., OGŠ Marija Bistrica, nast. Ivan Šarkanj
5. Kudeljnjak Natko: 87,25 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Vice Zirdum
6. Jurčević Nika: 86,83 II., GŠ Zlatka Grgoševiča, Sesvete, nast. Ivanka Šebrek

1. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

II. kategorija

1. Stanec Petra: 99,25 I., GŠ. Ferdo Livadić, Samobor, nast. Petra Vojvodić Mrvoš
2. Razum Antonija: 92,00 I., GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Marija Šerić Dudjak
3. Majbaum Petar: 91,67 I., GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Želimir Matić
4. Radmanić Patrik: 88,33 II., GŠ Jan Vlašimsky, nast. Dean Premrl
5. Poznić Marcel: 88,00 II., OGŠ pri OŠ K. Š. Gjalskog, Zabok, nast. Jakša Papafava
6. Šarčević Lana: 86,67 II., GŠ pri OŠ Matije Petra Katančića Valpovo, nast. Marijo Zbiljski
7. Andraka Laura: 86,00 II., OGŠ Marija Bistrica, nast. Tatijana Lenart
8. Paček Ivona: 85,33 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Gordana Božić
9. Tukša Paola: 84,00 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Gordana Božić
10. Golac Gabriela: 80,00 II., OŠ Pavao Belas, Brdovec, nast. Ivan Tikvicki
11. Krznarić Rafaela: 78,83 III., GŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Silvija Mužak
12. Lujanac Lukas: 78,67 III., GŠ Brune Bjelinskog Daruvar, nast. Ivana Budin
13. Krnjić Andrija: 78,00 III., GŠ Brune Bjelinskog Daruvar, nast. Ivana Budin
14. Tisanić Domagoj: nije pristupila, OGŠ pri OŠ K.Š. Gjalskog, Zabok, nast. Jakša Papafava

2. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

III. kategorija

1. Mažar Klaudije: 94,33 I., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Nikola Matulin
2. Deak Ivan: 90,00 I., GŠ pri OŠ Matije Petra Katančića Valpovo, nast. Marijo Zbiljski
3. Horvat Anja: 86,00 II., GŠ u Varaždinu, nast. Miodrag Paravinja
4. Žučko Martin: 81,33 II., OGŠ pri OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga, Zabok, nast. Petar Varga

3. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

IV. kategorija

1. Habdija Robert: 90,67 I., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Nikola Matulin
2. Sačarić Sandra: 84,67 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Gordana Božić

4. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

V. kategorija

1. Koprić Tomislav: 99,00 I., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Vice Zirdum

5. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

II. kategorija

1. Zadro Luka: 94,50 I., GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Petra Vojvodić Mrvoš
2. Bračun Antun: 94,00 I., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Vice Zirdum
3. Miljanić Petar: 91,00 I., GŠ Vatroslava Lisinskog, Bjelovar, nast. Želimir Matić
4. Harča Jakov: 85,50 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Igor Kudeljnjak

2. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

III. kategorija

1. Magenhajm Dinko: 93,33 I., GŠ Jan Vlašimsky Virovitica, nast. Mirna Mihalković
2. Gašpar Lovro: 90,33 I., GŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Klara Šimičić
3. Balić Adela: 81,33 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Gordana Božić
4. Turković Damijan: 77,67 III., OŠ Novi Marof-osnovno glazbeno obrazovanje, nast. Robert Štorga
5. Črnjević Dorijan: nije pristupio, OGŠ pri OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga, Zabok, nast. Jakša Papafava

3. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

IV. kategorija

1. Jambrec Ivan: 97,67 I., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Nikola Matulin
2. Tuđan Jurica: 95,00 I. GŠ Varaždin, nast. Miodrag Paravinja
3. Pavljak Ivan: 84,67 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Nikola Matulin
4. Novosel Sara: 79,00 III., GŠ Jan Vlašimsky Virovitica, nast. Jurica Perharić

4. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

V. kategorija

1. Škarec Renato: 89,33 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Vice Zirdum
2. Fajfar Tomislav: 89,00 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Gordana Božić

5. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

I. kategorija

1. Nizek Dora: 95,00 I., GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Ivana Štrbac
2. Roksandić Ivana: 93,00 I., GŠ Frana Lhotke, Sisak, nast. Lidija Ljubičić
3. Čondić Ana: 90,00 I., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Ana Šimunec
4. Kociper Leon: 88,00 II., GŠ Dugo Selo, nast. Raša Vizek
5. Matijević Marija: 87,00 II., GŠ Frana Lhotke, Sisak, nast. Lidija Ljubičić

1. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

II. kategorija

1. Brkić Ana: 96,00 I., GŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Mateja Šarlija
2. Marušić Lucija: 95,00 I., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Nevenka Preiss
3. Komazin Lucija: 92,00 I., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Ana Šimunec
4. Martinko Sara: 90,00 I., OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Eda Rimanić
5. Franičević Barbara: 89,00 II., OŠ Pavao Belas, Brdovec, nast. Donka Spasevska
6. Grgurač Gala: 87,00 II., GŠ Frana Lhotke, Sisak, nast. Lidija Ljubičić
7. Frančišković Sara: 86,00 II., GŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Jelena Valković
8. Dukić Ana: 85,00 II., UŠ Miroslav Magdalenić Čakovec, nast. Vedrana Fabac
9. Pranjić Lana: 85,00 II., OŠ Pavao Belas, nast. Donka Spasevska

2. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

III. kategorija

1. Lakušić Elza: 93,00 I., GŠ Slavonski Brod, nast. Maja Fabris
2. Debeljak Klara: 91,00 I., GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Ivana Štrbac
3. Petek Kristina: 88,00 II., OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Eda Rimanić
4. Mijatović Magdalena: 87,00 II., GŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Jelena Valković
5. Kramer Petra: 85,00 II., GŠ Dugo Selo, nast. Raša Vizek

3. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

IV. kategorija

1. Blaznik Mihaela Kristina: 95,00 I., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Nevenka Preiss
2. Strnad Stela: 85,00 II., GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, nast. Sanda Kopić
3. Molnar Dorijan: nije pristupio, GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, nast. Sanda Kopić

4. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

V. kategorija

1. Horvat Katarina: 96,00 I., GŠ u Varaždinu, nast. Vlatka Taborsky
2. Hapač Nikolina: 93,00 I., GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Ivana Štrbac

5. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

I. kategorija

1. Mlekuž Saša: 100,00 I., Glasbena šola Murska Sobota, SlovenijaJulija Furek
2. Mavrek Ivano: 97,00 I., GŠ u Varaždinu, nast. Igor Magdalenić
3. Balczo Massimo: 95,00 I., GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac
4. Magagnino Giulian: 93,00 I., GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac
5. Antolić Bruno: 89,00 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Josip Konfic
6. Legac Eleonora: 88,00 II., GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac
7. Fržović Hana: 84,50 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Josip Konfic
8. Ferenčak Karlo: 83,50 II., Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Josip Konfic
9. Marinković Frane: 80,50 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Josip Konfic
10. Hižak Valter: 78,00 III., GŠ u Varaždinu, nast. Igor Magdalenić
11. Budaković Mateo: 77,00 III., OUŠ Matke Brajše Rašana u Labinu, nast. Marijan Lincmajer
12. Cvetko Jakov: 74,33 III., Glazbena škola u Varaždinu, nast. Igor Magdalenić

1. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

II. kategorija

1. Miljanović Saša: 99,00 I., GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac
2. Čretni Vito: 97,00 I., GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Goran Gorše
3. Kerčmar An: 94,33 I., Glasbena šola Murska Sobota, Slovenija, nast. Julija Furek
4. Pajić Vid: 88,00 II., GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Goran Gorše
5. Pisker Niko: 85,00 II., GŠ Požega, nast. Milan Filić
6. Fržović Luka: 83,50 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Josip Konfic
7. Vuzem Vito: 81,67 II., GŠ Varaždin, nast. Igor Magdalenic
8. Tojčić Tomislav: 77,33 III.,GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac
9. Rogina Leda: 72,00 III., GŠ Varaždin, nast. Igor Magdalenić

2. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

III. kategorija

1. Konfic David Emanuel: 99,00 I., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Josip Konfic
2. Zadravec Marko: 91,00 I., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Renato Palatinuš
3. Mandić Nikola: 87,00 II., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Renato Palatinuš
4. Ruklin Luka: 83,50 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Josip Konfic
5. Rajnović Damjan: 78,00 III., GŠ Požega, nast. Milan Filić

3. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

IV. kategorija

1. Brekalo Borna: 98,00 I., GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Ivan Ježek
2. Rušec Dominik: 93,00 I., GŠ Varaždin, nast. Stanislav Muškinja
3. Petić Robin: 88,00 II., GŠ Albert Štriga Križevci, nast. Josip Konfic
4. Mladić Karlo: 86,33 II., GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Renato Palatinuš
5. Gaši Juraj: 84,00 II., GŠ Požega, nast. Milan Filić

4. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

V. kategorija

1. Kralj Karlo: 88,00 II., Glazbena škola Karlovac, nast. Pavao Golubić
2. Mihajlović Luka: 87,00 II., GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Ivan Ježek
3. Baričević Lovro: 86,00 II., GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Josip Konfic
4. Soldat Filip: 84,00 II., GŠ u Varaždinu, nast. Stanislav Muškinja
5. Čavlek Mario: 78,67 III., GŠ u Varaždinu, nast. Stanislav Muškinja
6. Živković Domagoj: 77,00 III., GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac
7. Grgić Davorin: 75,00 III., GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Pula, nast. Vedran Vojnić

5. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

Sonus op.2

I. kategorija

1. Klara Volenik broj bodova: 96,33 I.nagrada, GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, nast. Mirjana Dizdarević Bjelajac
2. Dora Maria Ivković broj bodova:95,33 I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Ana Pavlina
3. Jan Borak broj bodova:94,33 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Lea Šantek
4. Luka Đurđević broj bodova:93,00 I.nagrada, Umjetnička škola Beli Manastir, nast. Antonija Kovač
5. Klara Dolenec broj bodova:92,00 I.nagrada, OGŠ pri OŠ Ksaver Šandor Gjalski, Zabok, nast. Bozidar Ljubenko
6. Ena - Mia Martinović broj bodova:91,00 I.nagrada, GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Sanja Vrsalović
7. Lovro Matić broj bodova:89,33 II.nagrada, GŠ Bonar, Zagreb, nast. Ela Korbar
8. Josip Gregurić broj bodova:89,00 II.nagrada, GŠ Slavonski Brod, nast. Zdravka Tekić Dadić
9. Laura Antolašić broj bodova:88,67 II.nagrada, Umjetnička škola Miroslav Magdalenić, Čakovec, nast. Justina Obadić
10. Anja Ergović broj bodova:88,33 II.nagrada, OGŠ Kontesa Dora, Našice, nast. Darija Vlajnić
11. Inja Vujić broj bodova:88,00 II.nagrada, GŠ Blagoja Berse, Zagreb, nast. Irena Kaloper Gjermek
12. Dora Pejić broj bodova:87,67 II.nagrada, GŠ Slavonski Brod, nast. Dubravka Kolesarić
13. Korina Lazo broj bodova:87,33 II.nagrada, GŠ Blagoja Berse, Zagreb, nast. Irena Kaloper Gjermek
14. Marta Drenjančević broj bodova:87,00 II.nagrada, OGŠ pri OŠ "Ivan Goran Kovačić", Đakovo, nast. Lilian Giber Opačak
15. Rafael Rendarić broj bodova:86,67 II.nagrada, Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec, nast. Justina Obadić
16. Pavao Kudelić broj bodova:86,00 II.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Lea Šantek
17. Melanija Šlogar broj bodova:82,00 II.nagrada, GŠ Pregrada PO Kumrovec, nast. Darjana Blaće Šojat
18. Tereza Sabo broj bodova:81,00 II.nagrada, OGŠ Kontesa Dora, Našice, nast. Sanja Vazdar
19. Melani Berić broj bodova:79,67 III.nagrada, GŠ Pregrada, PO Kumrovec, nast. Darjana Blaće Šojat
20. Lovro Klindić nije pristupio, GŠ u Varaždinu, nast. Lea Šantek

I. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

II. kategorija

1. Marta Modrić broj bodova:95,00 I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Ela Korbar
2. Lilasukhi Rubčić broj bodova:94,33 I.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Sara Rapotec
3. Josip Benčić broj bodova:93,33 I.nagrada, OGŠ pri OŠ Vladimira Nazora - SE "Vladimir Nazor" Rovinj, nast. Andrea Milohanić
4. Gaia Fabris broj bodova:90,33 I.nagrada, OGŠ pri OŠ Rivarela - SE "Rivarela" Novigrad, nast. Andrea Milohanić
5. Ivan Arlešić broj bodova:90,00 I.nagrada, GŠ Karlovac, nast. Marijana Pajić
6. Patrik Pavičić broj bodova:90,00 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Danijel Oto
7. Marko Tomasić broj bodova:89,33 II.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Mario Buljan
8. Marija Arlešić broj bodova:88,33 II.nagrada, GŠ Karlovac, nast. Dalibor Mateša
9. Luka Vragović broj bodova:87,00 II.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Lea Šantek
10. Loreta Macuka broj bodova:86,33 II.nagrada, OŠ Biograd, Biograd na Moru, Odjel glazbene škole, nast. Tatjana Jergan Botunac
11. Kristina Vartušek broj bodova:86,00 II.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Ana Pavlina
12. Katrina Horvat broj bodova:84,67 II.nagrada, Umjetnička škola Miroslav Magdalenić, Čakovec, nast. Justina Obadić
13. Petra Ferenac broj bodova:84,00 II.nagrada, GŠ Karlovac, nast. Nikica Marčetić
14. Sara Vitovski broj bodova:83,00 II.nagrada, GŠ pri OŠ "Ivan Goran Kovačić", Đakovo, nast. Maja Varga
15. Dorijan Zidarić broj bodova:82,67 II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Petra Abramović
16. Dorja Lizatović broj bodova:79,33 III.nagrada, GŠ Blagoja Berse, Zagreb, nast. Silvana Bakija Šimić
17. Vjeko Grilec broj bodova:76,00 III.nagrada, Gš Pregrada PO Kumrovec, nast. Darjana Blaće Šojat

II. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

III. kategorija

1. Jadran Mihelčić broj bodova:95,00 I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Ela Korbar
2. Donat Marko Pantalon broj bodova:95,00 I.nagrada, OGŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Andreja Semeš Modrić
3. Lucija Matijević broj bodova:91,33 I.nagrada, GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Nenad Kačar
4. Lucija Kuveždić broj bodova:90,67 I.nagrada, GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Iva Ljubičić Lukić
5. Mihaela Vukelić broj bodova:90,33 I.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Jasna Kvaternik Janković
6. Goran Atalić broj bodova:88,00 II.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Ela Korbar
7. Lana-Lucija Horvatić broj bodova:87,33 II.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Ivana Godec­Vinceković
8. Marta Knežević broj bodova:84,00 II.nagrada, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, nast. Jelena Stanković
9. Paula Bijuklić broj bodova:82,00 II.nagrada, OGŠ Kontesa Dora, Našice, nast. Darija Vlajnić
10. Maria Horvatić broj bodova:69,00 priznanje, OŠ Novi Marof - osnovno glazbeno obrazovanje, nast. Višeslav Jaklin

III. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

IV. kategorija

1. Roko Matijević broj bodova:95,67 I.nagrada, GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Nenad Kačar
2. Marija Bilić broj bodova:93,33 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Ivana Godec-Vinceković
3. Hana Novoselec broj bodova:91,00 I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Iris Sudar

IV. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

V. kategorija

1. Jan Niković broj bodova:98,67 I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb, nast. Ela Korbar
2. Sven Brajković broj bodova:95,67 I.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Marijeta Tišlar
3. Nikša Vojvoda broj bodova:95,33 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Ivana Godec­Vinceković
4. Ema Kurtanjek broj bodova:95,00 I.nagrada, GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Deniza Matijević
5. Alvin Ćućić broj bodova:92,33 I.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Jelena Barbarić-Mijalić
6. Neven Boltek broj bodova:91,00 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Ivana Godec­Vinceković
7. Mihael Plantak broj bodova:90,33 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Danijel Ljubić
8. Klara Juričić broj bodova:89,00 II.nagrada, GŠ Blagoja Berse, Zagreb, nast. Ana Vimpolšek Marić
9. Katarina Nera Biondić broj bodova:85,33 II.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Jasna Kvaternik Janković
10. Brigita Kitner broj bodova:84,33 II.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Helena Pavlović
11. Klara Hosni broj bodova:82,67 II.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Vedran Milić
12. Ana-Marija Nujić broj bodova:79,67 III.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka, nast. Mario Buljan

V. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

I. kategorija

1. Ivana Sokač broj bodova:95,50 I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Ksenija Tirić
2. David Gustav Klonkay broj bodova:93,67 I.nagrada, OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Nikola Puček
3. Lana Škrlec broj bodova:90,50 I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Ksenija Tirić
4. Lovro Stjepanović broj bodova:87,00 II.nagrada, OGŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Valentina Kasajić
5. Filip Vlahović broj bodova:86,67 II.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Marina Flanjak
6. Iris Arki broj bodova:85,33 II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Dalibor Radičević
7. Tomislav Galović broj bodova:81,67 II.nagrada, OGŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Biljana Vitanović

I. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

II. kategorija

1. Lara Smolić broj bodova:97,67 I.nagrada, GŠ Slavonski Brod, nast. Anita Krajnović
2. Karlo Bukal broj bodova:91,33 I.nagrada, OGŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Biljana Vitanović
3. Mariela Mesar broj bodova:88,50 II.nagrada, II. OŠ Vrbovec-glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
4. Lovro Dengoricija broj bodova:88,33 II.nagrada, GŠ Jan Vlašimsky Virovitic, nast. Beatrica Šušak
5. Marko Siladić broj bodova:87,33 II.nagrada, GŠ Jan Vlašimsky Virovitica, PŠ Dr. Marijana Jergovića u Pitomači, nast. Mirjana Milinović
6. Karlo Ivančić broj bodova:84,00 II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Nikola Jankov
7. Ivan Cimerman broj bodova:81,00 II.nagrada, Umjetnička škola Miroslava Magdalenića, Čakovec, nast. Saša Bastalec

II. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

III. kategorija

1. Ivan Horvat broj bodova:97,67 I.nagrada, GŠ Slavonski Brod, nast. Anita Krajnović
2. Mihael Mucko broj bodova:91,25 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Saša Bastalec
3. Matej Smetko broj bodova:90,67 I.nagrada, OGŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Ljerka Pašalić
4. Borna  Šestak broj bodova:84,00 II.nagrada, OŠ Novi Marof - osnovno glazbeno obrazovanje, nast. Brankica  Geček
5. Mislav Dobrinić broj bodova:83,50 II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Nikola Jankov

III. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

IV. kategorija

1. Mario Đura broj bodova:94,67 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Kristijan Potočnjak
2. Nikola Šereg broj bodova:91,50 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Saša Bastalec
3. Toni Sarajčić broj bodova:84,83 I.nagrada, GŠ Slavonski Brod, nast. Marijan Belović

IV. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

V. kategorija

1. Robert Lončarić broj bodova:90,00 I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Nikola Jankov
2. Luka Brnjić broj bodova:81,67 I.nagrada, GŠ Slavonski Brod, nast. Marijan Belović

V. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

Mini kategorija

1. Juraj Manuel Petrina Abreu broj bodova:100,00 I.nagrada, OGŠ Rudolfa Matza, Zagreb, nast. Kristina Ivančan
2. Lucijan Novak broj bodova:97,00 I.nagrada, Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec, nast. Nataša Bračko
3. Ana Vojtkuf Peranović broj bodova:97,00 I.nagrada, GŠ Slavonski Brod, nast. Danijela Božičević
4. Megi Vujnovac broj bodova:96,00 I.nagrada, GŠ pri OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, nast. Romana Borš-Mačak
5. Karlo Lorbek broj bodova:94,33 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Tomislav Cvrtila
6. Lovro Klindić broj bodova:93,00 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Tomislav Cvrtila
7. Marija Skender broj bodova:93,00 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Tomislav Cvrtila
8. Laura Antolašić broj bodova:92,00 I.nagrada, Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec, nast. Nataša Bračko
9. Angelika Tomas broj bodova:91,33 I.nagrada, GŠ Jastrebarsko, nast. Đurđa Pavlović
10. Petra Borković broj bodova:87,00 II.nagrada, GŠ Jastrebarsko, nast. Đurđa Pavlović
11. Dora Pejić broj bodova:87,00 II.nagrada, GŠ Slavonski Brod, nast. Danijela Božičević
12. Klara Ovčar broj bodova:83,33 II.nagrada, Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec, nast. Nataša Bračko
13. Tihana Keškić broj bodova:82,67 II.nagrada, GŠ pri OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, nast. Romana Borš-Mačak
14. Anja Guberac broj bodova:72,00 III.nagrada, GŠ Slavonski Brod, nast. Danijela Božičević
15. Andro Ilčić broj bodova:71,00 III.nagrada, Glazbena škola u Varaždinu, nast. Tomislav Cvrtila

Mini kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

I. kategorija

1. Luka Jerković broj bodova:99,67 I.nagrada, GŠ Franje Kuhača Osijek, nast. Jasminka Pušić
2. Luna Kozar broj bodova:99,00 I.nagrada, GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Vinko Karmelić
3. Sofija Krnjak broj bodova:99,00 I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Silvana Pleše
4. Marta Kunjko broj bodova:99,00 I.nagrada, GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Vinko Karmelić
5. Lara Pavičić broj bodova:97,67 I.nagrada, GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Vinko Karmelić
6. Bruna Žagar broj bodova:95,00 I.nagrada, II.OŠ Vrbovec-glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
7. Jan Pandža broj bodova:87,33 II.nagrada, OGŠ Rudolfa Matza Zagreb, nast. Ana Grbac Galić
8. Lorna Habijanec broj bodova:85,33 II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Silvana Pleše
9. Mateja Petek broj bodova:85,33 II.nagrada, II.OŠ Vrbovec-glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
10. Marta Petek broj bodova:80,00 II.nagrada, II.OŠ Vrbovec-glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
11. Matija Mušak broj bodova:73,00 III.nagrada, II.OŠ Vrbovec-glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić
12. Lucija Komazin broj bodova:70,67 III.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Silvana Pleše
13. Ivona Pavić broj bodova:70,00 III.nagrada, II.OŠ Vrbovec-glazbeni odjel, nast. Mirjana Margetić

I. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

II. kategorija

1. Matija Pongračić broj bodova:100,00 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Lidija Đidara
2. Lora Breški broj bodova:83,00 II.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Božica Tuđan
3. Danijel Marinović broj bodova:81,50 II.nagrada, GŠ pri OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, nast. Sandra Lovrinčević
4. Tomislav Krobot broj bodova:77,67 III.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Lidija Đidara

II. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

III. kategorija

1. Sanjin Jurić Fot broj bodova:96,67 I.nagrada, GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Davor Zanoški
2. Ana Petriško broj bodova:96,00 I.nagrada, GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Davor Zanoški
3. Matej Žerovnik broj bodova:90,67 I.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Alka Kavre
4. Antonela Doko broj bodova:90,33 I.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Alka Kavre
5. Lara Vujasinović broj bodova:83,00 II.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Alka Kavre
6. Emma Lokmer broj bodova:74,33 III.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Alka Kavre
7. Dino Prpić broj bodova:71,67 III.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Alka Kavre
8. Silvia Klinar nije pristupila, GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Davor Zanoški

III. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

IV. kategorija

1. Edi Vugrinec broj bodova:92,00 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Božica Tuđan
2. Milan Kitić broj bodova:90,67 I.nagrada, SGŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Kristina Milić
3. Marija Anđela Biodić broj bodova:90,17 I.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Alka Kavre
4. Luka Klaić nije pristupio, GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Mia Pap

IV. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

I. kategorija

1. Vid Pajić broj bodova:98,00 I.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Goran Gorše
2. Jaka Špehar broj bodova:97,83 I.nagrada, Glasbena Šola Črnomelj, Slovenija, nast. Nicolas Sinković
3. Tomislav Tojčić broj bodova:97,33 I.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac
4. Frane Marinković broj bodova:97,00 I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Josip Konfic
5. Luka Fržović broj bodova:93,50 I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Josip Konfic
6. Martin Horvat bodova:93,50 I.nagrada, GŠ u Varaždin, nast. Stanislav Muškinja
7. Leda Rogina broj bodova:92,33 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Igor Magdalenić
8. Eva Sočković broj bodova:90,00 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Stanislav Muškinja

I. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

II. kategorija

1. Saša Miljanović broj bodova:99,17 I.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac
2. Jernej Rom broj bodova:98,83 I.nagrada, Glasbena Šola Črnomelj, Slovenija, nast. Nicolas Sinković
3. Vito Čretni broj bodova:98,00 I.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Goran Gorše
4. Luka Ruklin broj bodova:97,25 I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Josip Konfic
5. Jean Dražumerič broj bodova:96,67 I.nagrada, Glasbena Šola Črnomelj, Slovenija, nast. Nicolas Sinković
6. Marko Pavlaković bodova:96,67 I.nagrada, GŠ Karlovac, nast. Kaja Farszky
7. Luka Jakofčič broj bodova:93,33 I.nagrada, Glasbena Šola Črnomelj, Slovenija, nast. Nicolas Sinković
8. Vito Vuzem broj bodova:93,00 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Igor Magdalenić
9. Sara Absec broj bodova:90,17 I.nagrada, Glasbena Šola Črnomelj, Slovenija, nast. Nicolas Sinković
10. Andre Šebalj broj bodova:88,67 I.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac

II. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

III. kategorija

1. Franko Štrbac broj bodova:99,00 I.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Goran Gorše
2. Luka Sirotković broj bodova:91,50 I.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Goran Gorše
3. Patrik Lovrić broj bodova:83,33 II.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Pavle Golubić

III. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

IV. kategorija

1. Luka Ivir broj bodova:97,00 I.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Goran Gorše
2. Robin Petić broj bodova:95,25 I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Josip Konfic
3. Borna Brekalo broj bodova:95,17 I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Pavle Golubić
4. Domagoj Živković broj bodova:93,33 I.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Anita Primorac
5. Luka Mihajlović broj bodova:93,17 I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Pavle Golubić
6. Teo Udović broj bodova:92,17 I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Pavle Golubić
7. Dominik Rušec broj bodova:89,00 II.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Stanislav Muškinja

IV. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

V. kategorija

1. Vedran Vujec broj bodova:98,50 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Stanislav Muškinja
2. Mario Čavlek broj bodova:95,50 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Stanislav Muškinja
3. Lovro Baričević broj bodova:95,00 I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Josip Konfic
4. Suzana Komazin broj bodova:94,00 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Stanislav Muškinja
5. Filip Soldat broj bodova:91,50 I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Stanislav Muškinja
6. Karlo Kralj broj bodova:90,83 I.nagrada, GŠ Karlovac, nast. Kaja Farszky
7. Janko Adamek broj bodova:87,00 II.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Goran Gorše

V. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

I. kategorija

1. Lana Zorjan broj bodova:100,00 I.nagrada, Muzička škola „Isidor Bajić“, Novi Sad, Republika Srbija, nast. Čaba Zima
2. Inga Potnar broj bodova:96,67 I.nagrada, OGŠ Borisa Papandopula Kutina, nast. Oksana Schneider
3. Petra Jozinović broj bodova:95,33 I.nagrada, GŠ Josipa Runjanina, Vinkovci, nast. Ivana Rački
4. Eva Radić broj bodova:95,33 I.nagrada, GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Ina Vagroš
5. Nina Zhang broj bodova:93,33 I.nagrada, GŠ Josipa Hatzea, DO Trogir, nast. Svjetlana Mandić
6. Klara Kundih bodova:86,67 II.nagrada, OGŠ pri OŠ Augusta Cesarca, Krapina nast. Kornelija Palle
7. Rea Vuković broj bodova:86,33 II.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Jasmina Andrašek
8. Ema Herak broj bodova:85,33 II.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Robert Boldižar
9. Tihana Marija Majetić broj bodova:83,67 II.nagrada, GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, nast. Tomislav Vrabac
10. Terezija Šamuga broj bodova:83,33 II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Dijana Komazin
11. Matea Picig broj bodova:80,67 I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Nina Mihaliček
12. Martin Artić bodova:75,67 III.nagrada, OGŠ pri OŠ Augusta Cesarca, Krapina, nast. Kornelija Palle
13. Lira Pavić broj bodova:75,00 III.nagrada, OGŠ pri OŠ Augusta Cesarca, Krapina, nast. Kornelija Palle

I. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

II. kategorija

1. Luka Baranašić broj bodova:96,50 I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Vanda Novoselec
2. Lorena Radičević broj bodova:96,50 I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Vanda Novoselec
3. Maja Fejer broj bodova:96,33 I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Robert Boldižar
4. Vinko Balentić broj bodova:93,67 I.nagrada, OGŠ Kontesa Dora Našice, nast. Tatjana Pernicki
5. Mihael Šišić broj bodova:93,67 I.nagrada, Umjetnička škola Beli Manastir, nast. Čaba Zima
6. Jakov Drozdek bodova:93,00 I.nagrada, OGŠ Kontesa Dora Našice, nast. Tatjana Pernicki
7. Vito Sremec broj bodova:93,00 I.nagrada, OGŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete, nast. Ljudmila Kozig
8. Marija Vuglač broj bodova:92,33 I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Robert Boldižar
9. Ema Boljevčan broj bodova:86,67 II.nagrada, GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, nast. Tomislav Vrabac
10. Andrej Pavić broj bodova:83,67 II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Dijana Komazin
11. Katarina Slavulj broj bodova:83,67 II.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Jasmina Andrašek

II. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

III. kategorija

1. Mia Štimac broj bodova:98,00 I.nagrada, Umjetnička škola Beli Manastir, nast. Čaba Zima
2. Helena Vulić broj bodova:95,00 I.nagrada, OGŠ Kontesa Dora Našice, nast. Tatjana Pernicki
3. Klara Sijarto broj bodova:94,67 I.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Martina Razum
4. Leon Korman broj bodova:93,67 I.nagrada, GŠ Pavla Markovca, Zagreb, nast. Davor Philips
5. Dora Bedenic broj bodova:93,00 I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog , Zagreb, nast. Dubravka Dinčić
6. Maks Prpić bodova:86,67 II.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Martina Razum
7. Jana Palac broj bodova:85,33 II.nagrada, GU Elly Bašić, Zagreb, nast. Anamarija Milić
8. Lucija Picig broj bodova:84,00 II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Nina Mihaliček
9. Martin Pavlović broj bodova:83,67 II.nagrada, GU Elly Bašić, Zagreb, nast. Anamarija Milić
10. Matilda Matković broj bodova:82,67 II.nagrada, Glazbeni odjeli OŠ Stjepana Basaričeka, Ivanić Grad, nast. Jurica Karačić
11. Mateo Lončarić broj bodova:82,00 II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Dijana Komazin
12. Lucia Muđer broj bodova:81,33 II.nagrada, GŠ Jastrebarsko, nast. Romina Host
13. Maria Muđer broj bodova:78,33 III.nagrada, GŠ Jastrebarsko, nast. Romina Host
14. Julija Prevedan broj bodova:74,33 III.nagrada, GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, nast. Tomislav Vrabac
15. Jana Pelikan nije pristupila, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Ivan Mužanić

III. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

IV. kategorija

1. Tanja Felja broj bodova:95,67 I.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Martina Razum
2. Laura Župčić broj bodova:92,00 I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Vanda Novoselec
3. Patrik Božić broj bodova:87,67 II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Dijana Komazin
4. Mia Franceković nije pristupila, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Ivan Mužanić

IV. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

V. kategorija

1. Lina Musić broj bodova:88,50 II.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Vanda Novoselec
2. Tomislav Špehar broj bodova:85,33 II.nagrada, GŠ Karlovac, nast. Vedran Mikić

V. kategorija - bodovi po članovima komisije - .pdf

Sonus op.1

I. kategorija

1. Helena Poljak 94,00 bodova I.nagrada, GŠ Blagoja Berse, Zagreb, nast. Ivana Tukša Jelić
2. Luka Vianello 92,67 bodova I.nagrada, GŠ Bonar, Zagreb, nast. Carmen Lujić
3. Lucija Čehok 91,67 bodova I.nagrada, Glazbena škola u Varaždinu, nast. Lea Šantek
4. Lovro Klindić 91,00 bodova I.nagrada, Glazbena škola u Varaždinu, nast. Lea Šantek
5. Karla Strott 88,33 bodova II.nagrada, II. osnovna škola Vrbovec- Glazbeni odjel Mirela Mihajlović
6. Luka Vragović 88,00 bodova II.nagrada, Glazbena škola u Varaždinu, nast. Lea Šantek
7. Dorijan Zidarić 88,00 bodova II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Ivana Tadin
8. Melani Madžarić 87,33 bodova II.nagrada, II. osnovna škola Vrbovec- Glazbeni odjel, nast. Mirela Mihajlović
9. Ana Brmbota nije pristupila, Glazbena škola Zlatko Baloković, nast. Barbara Bego Bojić
10. Lucija Huis nije pristupila, OGŠ pri OŠ M. P. Katančića Valpovo, nast. Tihana Ivanković
Bodovi po članovima komisije - klavir 1.kat.

II. kategorija

1. Martin Đuras 95,67 bodova I.nagrada, OGŠ Mirković, Opatija, nast. Maria Mikulić Štimac
2. Lada Sente 95,00 bodova I.nagrada, GŠ Josipa Runjanina, Vinkovci, nast. Jelena Ajduković
3. Filip Nušak 93,00 bodova I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Lea Šantek
4. Lana Hrandek 92,67 bodova I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Valentina Kezerić Zirdum
5. Karlo Furić - Glavić 88,67 bodova II.nagrada, GŠ Zlatko Baloković, Zagreb, nast. Barbara Bego-Bojić
6. Josip Gregorić 88,67 bodova II.nagrada, GŠ Jastrebarsko, nast. Luciana Ščurić
7. Nikolina Šainović 88,67 bodova II.nagrada, GŠ Blagoje Berse, Zagreb, nast. Virna Kljaković
8. Elena Žužl 88,00 bodova II.nagrada, GŠ Blagoja Berse, Zagreb, nast. Ana Vimpolšek Marić
9. Lovro Žagar 86,67 bodova II.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Slađana Buklijaš
10. Patrik Pavičić 85,00 bodova II.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Danijel Oto
11. Ema Grbić 84,67 bodova II.nagrada, GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Marko Fatović
12. Stela Periš 84,00 bodova II.nagrada, OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Jelena Plećaš
13. Dorijan Šnjarić 83,00 bodova II.nagrada, OGŠ Borisa Papandopula Kutina, nast. Marija Klasan
14. Marija Arlešič 82,67 bodova II.nagrada, GŠ Karlovac, nast. Dalibor Mateša
15. Tomislav Krobot 79,33 bodova III.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Janja Knapić
16. Mateo Kaloper Gjermek 76,33 bodova III.nagrada, GŠ Blagoja Berse, Zagreb, nast. Alida Poljak
17. Klara Jelen 71,33 bodova III.nagrada, OŠ Vrbovec - Glazbeni odjel, nast. Maja Crnković
18. Andrea Mijak 71,00 bodova III.nagrada, II. OŠ Vrbovec - Glazbeni odjel, nast. Maja Crnković
19. Antonija Rajtar 71,00 bodova III.nagrada, II. OŠ Vrbovec - Glazbeni odjel, nast. Maja Crnković
20. Fran Širić 71,00 bodova III.nagrada, GŠ Bonar, Zagreb, nast. Marko Fatović
21. Tena Puškarić 68,67 bodova priznanje, OGŠ Borisa Papandopula Kutina, nast. Lena Vujičić
22. Mia Abramović nije pristupila, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Slađana Buklijaš
23. Noa Klemenčić nije pristupio, Glazbena škola Blagoja Berse, nast. Ana Badrov Podubski
Bodovi po članovima komisije - klavir 2.kat.

III. kategorija

1. Leon Korman 95,67 bodova I.nagrada, OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Tomislav Margeta
2. Hana Novoselec 95,00 bodova I.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Iris Sudar
3. Nejc Škrbec 89,33 bodova II.nagrada, GŠ Rakovnik, Ljubljana, Slovenija, nast. Margareta Weiss
4. Roko Matijević 88,67 bodova II.nagrada, GŠ Zlatko Baloković, Zagreb, nast. Nenad Kačar
5. Karlo Posnjak 88,67 bodova II.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Danijel Ljubić
6. Marko Plantak 88,33 bodova II.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Danijel Ljubić
7. Mirko Duvnjak 86,67 bodova II.nagrada, GŠ Bonar, Zagreb, nast. Jelena Plećaš
8. Lana Lucija Horvatić 86,00 bodova II.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Ivana Godec Vinceković
9. Rebecca Bjelanović 84,33 bodova II.nagrada, Glazbena škola u Novskoj, nast. Ana Betević Dadić
10. Tomislav Štimac 84,33 bodova II.nagrada, OGŠ Mirković, Opatija, nast. Slađana Buklijaš
Bodovi po članovima komisije - klavir 3.kat.

IV. kategorija

1. Neven Boltek 92,33 bodova I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Ivana Godec-Vinceković
2. Nikša Vojvoda 91,33 bodova I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Ivana Godec-Vinceković
3. Mihael Plantak 89,67 bodova II.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Danijel Ljubić
4. Barbara Cvitanović 89,33 bodova II.nagrada, GŠ Bonar, Zagreb, nast. Mario Ričković
5. Tomislav Čizmar 89,00 bodova II.nagrada, GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Nenad Kačar
6. Ronald Strabić 89,00 bodova II.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Nadežda Kerepčić
7. Martina Markač 72,67 bodova III.nagrada, GŠ Blagoja Berse, Zagreb, nast. Virna Kljaković
Bodovi po članovima komisije - klavir 4.kat.

V. kategorija

1. David Vuković 95,67 bodova I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Lea Šantek
2. Margareta Piskač 94,67 bodova I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Ivana Godec-Vinceković
3. Sven Brajković 94,00 bodova I.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Marijeta Tišlar
4. Klara Juričić 88,67 bodova II.nagrada, GŠ Blagoja Berse, nast. Ana Vimpolšek Marić
5. Ema Kurtanjek 87,33 bodova II.nagrada, GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb, nast. Deniza Matijević
6. Ronald Strabić 89,00 bodova II.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Nadežda Kerepčić
7. Klara Hosni 71,67 bodova III.nagrada, GŠ Vatroslava Lisinskog Bjelovar, nast. Vedran Milić
Bodovi po članovima komisije - klavir 5.kat.

I. kategorija

1. Mario Dergez I.nagrada 93,67 bodova, Umjetnička škola Fortunat Pintarić, PO Đurđevac, nast. Vanja Posavec
2. Sebastian Ivan Pejić I.nagrada 91,33 bodova, Umjetnička škola Fortunat Pintarić, PO Đurđevac, nast. Vanja Posavec
3. Helena Habschied II.nagrada 89,00 bodova, OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Krešimir Grloci
4. David Kišiček nije pristupio, GŠ Varaždin, PO Ivanec, nast. Mislav Vudjan
Bodovi po članovima komisije - gitara 1.kat.

II. kategorija

1. Ivan Rogošić I.nagrada 94,67 bodova, OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Hrvoje Ton
2. Julia Vanjhard Trušćek I.nagrada 90,00 bodova, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Vesna Odorčić
3. Iva Rajković II.nagrada 87,67 bodova, OGŠ Borisa Papandopula Kutina, nast. Saša Begović Matošković
4. Mia Dujilo II.nagrada 82,33 bodova, OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Krešimir Grloci
5. Magdalena Čapek III.nagrada 79,00 bodova, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Tamara Perc
Bodovi po članovima komisije - gitara 2.kat.

III. kategorija

1. Ana Tukša 95,50 bodova I.nagrada, Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica, nast. Antonio Rumenović
2. Eric Vidović 91,50 bodova I.nagrada, Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica, nast. Antonio Rumenović
3. Luka Meštrović 90,50 bodova I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Alan Metelko
4. Matilda Milković 88,33 bodova II. nagrada, OGŠ Ivana Zajca, Zagreb, nast. Hrvoje Ton
5. Jakov Cetl 86,50 bodova II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Tamara Perc
6. Ema Golubić 83,50 bodova, II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Tamara Perc
7. Jurica Jelača nije pristupio Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb, nast. Alan Metelko
8. Anđela Jelavić nije pristupila GŠ Jastrebarsko, nast. Tomislav Ribičić
Bodovi po članovima komisije - gitara 3.kat.

IV. kategorija

1. Dominik Carević 97,00 bodova I.nagrada, Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica, nast. Antonio Rumenović
2. Ana Čižmek 92,00 bodova I. nagrada, GŠ Blagoja Berse, Zagreb, nast. Morana Pešutić
3. Jan Samaržija 88,00 bodova II. nagrada, Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica, nast. Antonio Rumenović
Bodovi po članovima komisije - gitara 4.kat.

V. kategorija

1. Dario Markulinčić 94,50 bodova I.nagrada, Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica, nast. Antonio Rumenović
2. Vedran Kučić 90,00 bodova I.nagrada, Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica, nast. Antonio Rumenović
Bodovi po članovima komisije - gitara 5.kat.

I. kategorija

1. Matija Pongračić 99,50 bodova I.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Lidija Đidara
2. Benjamin Klanjac 96,50 bodova I.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Darko Đekić
3. Ivan Jurlina 91,50 bodova I.nagrada, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, nast. Darko Đekić
4. Sara Lončar 83,50 bodova II.nagrada, GŠ Dugo Selo, nast. Viktor Brezak
5. Mateo Čuturić 78,50 bodova III.nagrada, GŠ Dugo Selo, nast. Viktor Brezak
6. Bruna Žagar 75,50 bodova III.nagrada, II.OŠ Vrbovec-glazbeni odjeli, nast. Mirjana Margetić
7. Marta Petek 72,00 bodova III.nagrada, II.OŠ Vrbovec-glazbeni odjeli, nast. Mirjana Margetić
8. Marija Klara Grlić 66,00 bodova priznanje, GŠ Dugo Selo, nast. Viktor Brezak
9. Marko Udvari 63,50 bodova priznanje, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Tereza Špralja
10. Tomislav Keliš 26,00 bodova priznanje, GŠ u Varaždinu, nast. Ana Popović
11. Lara Šac nije pristupila, GŠ u Varaždinu, nast. Ana Popović

II. kategorija

1. Robert Habdija 95,50 bodova I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Blaženka Binder

III. kategorija

1. Martin Pleše 98,00 bodova I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Blaženka Binder
2. Marko Čeredar 79,25 bodova III.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Zlata Životić
3. Lana Čakija nije pristupila, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Zlata Životić
4. Matea Koren nije pristupila, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Blaženka Binder

IV. kategorija

1. Julijan Martinčević 83,50 bodova Ii.nagrada, GŠ u Varaždinu, nast. Lidija Đidara

I. kategorija - bisernica

1. Petra Stanec 100,00 bodova I.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Petra Vojvodić
2. Lana Šarčević 91,33 bodova I.nagrada, OGŠ pri OŠ M. P. Katančića Valpovo, nast. Matea Fadiga
3. Patrik Radmanić 88,67 bodova II.nagrada, GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, nast. Dean Premrl
4. Barbara Pelin 88,33 bodova II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Gordana Božić
5. Terezija Krmelić nije pristupila, OGŠ Borisa Papandopula Kutina, nast. Svetlana Krajna
Bodovi po članovima komisije - tambure 1.kat. - bisernica

I. kategorija - brač

1. Luka Zadro 97,50 bodova I.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Petra Vojvodić
2. Jakov Harča 85,50 bodova II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Igor Kudeljnjak
Bodovi po članovima komisije - tambure 1.kat. - brač

II. kategorija - bisernica

1. Klaudije Mažar 95,00 bodova I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Nikola Matulin
2. Matej Orina 90,17 bodova I.nagrada, OGŠ Slatina, PO Orahovica, nast. Korana Perlić
3. Maria Katančić nije pristupila, GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, nast. Mirna Mihalković
Bodovi po članovima komisije - tambure 2.kat. - bisernica

II. kategorija - brač

1. Adela Balić 94,67 bodova I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Gordana Božić
2. Dinko Magenhajm 90,00 bodova I.nagrada, GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, nast. Mirna Mihalković
3. Lucija Kovačić nije pristupila, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Gordana Božić
4. Marta Radeljak nije pristupila, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Petra Vojvodić
Bodovi po članovima komisije - tambure 2.kat. - brač

III. kategorija - bisernica

1. Marko Martinović 95,67 bodova I.nagrada, Glazbena škola u Novskoj, nast. Darko Čuvidić
2. Antonio Katušić 95,00 bodova I.nagrada, Glazbena škola u Novskoj, nast. Darko Čuvidić
Bodovi po članovima komisije - tambure 3.kat. - bisernica

III. kategorija - brač

1. Renato Škarec 93,00 bodova I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Vice Zirdum
2. Emanuel Vuk 90,00 bodova I.nagrada, Glazbena škola u Varaždinu, nast. Miodrag Paravinja
3. Jurica Tuđan 89,33 bodova II.nagrada, Glazbena škola u Varaždinu, nast. Miodrag Paravinja
4. Sara Novosel 88,33 bodova II.nagrada, GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, nast. Mirna Mihalković
5. Ivan Jambrec 88,00 bodova II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Nikola Matulin
6. Klara Hercigonja 84,67 bodova II.nagrada, GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, nast. Dean Premrl
Bodovi po članovima komisije - tambure 3.kat. - brač

IV. kategorija - bisernica

1. Tomislav Koprić 96,50 bodova I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Vice Zirdum
2. Dominik Domitrović 88,83 bodova II.nagrada, Glazbena škola u Novskoj, nast. Darko Čuvidić
Bodovi po članovima komisije - tambure 4.kat. - bisernica

IV. kategorija - brač

1. Tomislav Fajfar 88,67 bodova II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Gordana Božić
2. Josip Berend 87,50 bodova II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Vice Zirdum
3. Filip Fletko 87,00 II.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Igor Kudeljnjak
Bodovi po članovima komisije - tambure 4.kat. - brač

V. kategorija - bisernica

1. Marko Blašković 99,50 bodova I.nagrada, GŠ Ferdo Livadić, Samobor, nast. Petra Vojvodić
Bodovi po članovima komisije - tambure 5.kat. - bisernica

V. kategorija - brač

1. Ivan Koprić 99,50 bodova I.nagrada, GŠ Alberta Štrige Križevci, nast. Vice Zirdum
Bodovi po članovima komisije - tambure 5.kat. - brač