Glazbena udruga

Propozicije međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus op.5

Osnovna glazbena škola
I. kategorija: prvi i drugi razred osnovne glazbene škole
II. kategorija: treći i četvrti razred osnovne glazbene škole
III. kategorija: peti i šesti razred osnovne glazbene škole

Srednja glazbena škola
IV. kategorija: prvi i drugi razred srednje glazbene škole
V. kategorija: treći i četvrti razred srednje glazbene škole

VI. kategorija: natjecatelji do 25 godina
* Godinama starosti smatraju se godine navršene do 1. ožujka 2019. godine.

V. i VI. kategorija odvijaju se u dvije etape. Ocjenjivački sud odlučuje o pravu nastupa kandidata u drugoj etapi.

Natjecateljski program
I. kategorija
Slobodan program ukupnog trajanja do 5 minuta.
Program mora sadržavati skladbu domaćeg autora iz zemlje natjecatelja.

II. kategorija
Slobodan program ukupnog trajanja do 8 minuta.
Program mora sadržavati najmanje dva stilska razdoblja od kojih jedna skladba mora biti skladba domaćeg autora iz zemlje natjecatelja.

III. kategorija
Slobodan program ukupnog trajanja do 12 minuta.
Program mora sadržavati najmanje dva stilska razdoblja od kojih jedna skladba mora biti skladba domaćeg autora iz zemlje natjecatelja.

IV. kategorija
Slobodan program ukupnog trajanja do 15 minuta
Program mora sadržavati najmanje dva stilska razdoblja od kojih jedna skladba mora biti skladba domaćeg autora iz zemlje natjecatelja.

V. kategorija
1.etapa:
Recital ukupnog trajanja do 20 minuta
- jedna skladba J. S. Bacha
- jedna etida po vlastitom izboru
- jedna ili više skladbi po vlastitom izboru

2.etapa:
Recital ukupnog trajanja do 20 minuta
- jedan stavak sonate
- jedna ili više skladbi po vlastitom izboru od kojih jedna mora biti skladba domaćeg autora iz zemlje natjecatelja

VI. kategorija
1.etapa:
Recital ukupnog trajanja do 30 minuta
- jedna skladba J. S. Bacha
- jedna etida po vlastitom izboru
- jedna ili više skladbi po vlastitom izboru od kojih jedna mora biti skladba domaćeg autora iz zemlje natjecatelja

2.etapa:
Recital ukupnog trajanja do 40 minuta
- klasična sonata
- jedna ili više skladbi po vlastitom izboru iz 19. i/ili 20. stoljećaOsnovna glazbena škola
Mini kategorija: prvi i drugi razred osnovne glazbene škole
I. kategorija: treći i četvrti razred osnovne glazbene škole te prvi pripremni razred
II. kategorija: peti i šesti razred osnovne glazbene škole te drugi pripremni razred

Srednja glazbena škola
III. kategorija: prvi i drugi razred srednje glazbene škole
IV. kategorija: treći i četvrti razred srednje glazbene škole

Mini kategorija
Pismeni dio:
1. a) Imenovati zadane note u violinskom i bas ključu u rasponu od c - g2.
b) Napisati zadane note u violinskom i bas ključu u rasponu od "c" do "g2".
Svakoj noti potrebno je dodati ispravan vrat. Note su zapisane u vrijednostima četvrtinke i polovinke.
2. Odrediti tonalitet i mjeru te dodati taktne crte na odgovarajuća mjesta u napisanom melodijsko-ritamskom primjeru. Tonaliteti su C, G i F dur, mjere 2/4 i 3/4, notne vrijednosti do osminke i ritamska figura od četiri šesnaestinke.
3. Osmisliti melodiju na zadani ritam (četiri takta u C duru u 2/4 ili 3/4 mjeri) s notnim vrijednostima do osminke i ritamskom figurom od četiri šesnaestinke te sa završetkom na tonici.
4. Slušno prepoznati m2 i v2 i šifrom zapisati točan odgovor. Svaki se interval svira dva puta, a na kraju se ponovi cijeli niz.
5. Zapisati ritamski diktat od četiri takta u 3/4 mjeri s notama i pauzama do osminke i ritamskom figurom od četiri šesnaestinke. Diktira se neutralnim slogom po jedan takt, a na kraju se ponovi cijeli diktat.
6. Prema odslušanim ulomcima prepoznati instrumente, dinamiku i tempo. Svaki od 3 primjera se sluša 2 puta, potrebno je zaokružiti točan odgovor. Od instrumenata u obzir dolaze klavir, violina, flauta, truba, gitara, violončelo, klarinet, udaraljke i orgulje. Dinamika- piano (p), mezzoforte (mf) i/ili forte (f); tempo- adagio, moderato i/ili allegro.

Usmeni dio:
1. Pjevati melodijsko-ritamski primjer u C, G ili F duru u 2/4 mjeri i violinskom ključu imenima po vlastitom izboru (solmizacijom ili abecedom). Primjer je dužine 8 taktova, u opsegu od "a" do "c2", s notnim vrijednostima i pauzama do osminke i ritamskom figurom od četiri šesnaestinke.
2. Izvesti ritam u ritamskom primjeru u četvrtinskoj mjeri slogovima po vlastitom izboru uz kucanje doba. Primjer uključuje notne vrijednosti do osminke i ritamsku figuru od četiri šesnaestinke.

I. kategorija
Pismeni dio:
1. Odrediti i šifrom označiti napisane intervale do kvinte (uključujući pov. 2, pov. 4 i sm. 5), tetrakorde (durski, molski, prirodni, harmonijski) i sve vrste kvintakorda.
2. Transkribirati melodijsko-ritamski primjer (ulomak iz literature) u drugu mjeru (uključujući triolu i sinkopu na dvije dobe) i drugi ključ.
3. Zapisati dijatonski melodijski diktat u tonalitetima do četiri predznaka ( četiri fraze od sedam tonova ). Svaka fraza svira se tri puta. Pred novu frazu se svira zadnji ton prethodne i dodaje sljedeća. Na početku i na kraju svira se cijeli diktat.
4. Pronaći ritamske i melodijske pogreške u napisanom melodijsko-ritamskom primjeru duljine četiri takta, u tonalitetima do tri predznaka te u 2/4 ili 3/4 mjeri.
5. Prema odslušanim ulomcima odrediti tonski rod ( dur ili mol ), izvođački sastav ( gudački, puhački, simfonijski orkestar ili zbor ) i tempo (adagio, moderato i/ili allegro ). Potrebno je zaokružiti točan odgovor.

Usmeni dio:
1. Pjevati dijatonski melodijsko-ritamski primjer od osam taktova slogovima po vlastitom izboru. Primjer uključuje tonalitete do tri predznaka, 2/4 ili 3/4 mjeru te notne vrijednosti do šesnaestinke, triolu, sinkopu na dvije dobe i pauze do osminskog trajanja.
2. Parlato abecedom pročitati četverotaktni primjer u C, G ili F duru, 2/4 ili 3/4 mjeri s promjenom ključa u 2 sistema. Notne vrijednosti uključuju triolu, sinkopu na dvije dobe i pauze do osminske vrijednosti.

II. kategorija
Pismeni dio:
1. Zapisati intervale do oktave uzlazno i silazno.
2. Prema ponuđenom zapisu zaokružiti točan akord (trozvuci i D7 s obratima).
3. Transponirati melodijsko-ritamski primjer u drugi tonalitet, ključ i drugu mjeru. Primjer uključuje izmjenične alteracije, a zadan je u tonalitetima do pet predznaka.
4. Prema početnom zapisanom ulomku osmisliti vlastitu melodiju na zadani ritam u 6/8 mjeri, a uz obaveznu uporabu izmjeničnih alteracija (četiri takta u tonalitetima do četiri predznaka sa završetkom na tonici). Glazbena perioda nije dozvoljena.
5. Zapisati odsviranu melodiju na zadani ritam u trajanju od šest taktova. Mjera je 3/4, a tonalitet do četiri predznaka s izmjeničnim alteracijama.
6. Prema odslušanim ulomcima odrediti tonski rod ( dur ili mol ), izvođački sastav ( solistički instrument / glas i prateći instrument / orkestar ) i metar ( dvodobni ili trodobni ). Potrebno je zaokružiti točan odgovor.

Usmeni dio:
1. Pjevati didaktički ili primjer iz glazbene literature s izmjeničnim alteracijama slogovima po vlastitom izboru.
2. Izvesti ritam u poliritamskom primjeru (kucati olovkama). U obzir dolaze sve mjere iz osnovne škole.

III. kategorija
Pismeni dio:
1. Prema zadanom početnom ulomku (2 takta) skladati melodiju duljine osam taktova u dvodobnoj ili trodobnoj mjeri na zadane harmonijske funkcije. Uključeni su tonaliteti do pet predznaka, a obavezna je uporaba izmjeničnih i prohodnih alteracija.
2. Prema odslušanim ulomcima iz glazbene literature odrediti glazbene pojmove: sekvenca, imitacija, modulacija. Na svakom od 3 ulomka odrediti i izvođački sastav (solistički instrument, instrument uz pratnju orkestra, zbor, zbor i orkestar, gudački kvartet itd.) Svaki ulomak poslušat će se dva puta.
3. Na osnovu odsviranog četveroglasnog Bachovog korala zapisati vanjske dionice primjera. Svaka će se fraza ponoviti tri puta, a na početku i kraju odsvirat će se primjer u cijelosti.

Usmeni dio:
1. Pjevati didaktički ili primjer iz glazbene literature slogovima po vlastitom izboru. U obzir dolaze izmjenične i prohodne alteracijame s mogućnošću modulacije u bliže tonalitete.
2. Izvesti ritam u poliritamskom primjeru.

IV. kategorija
Pismeni dio:
1. Homofoni harmonijski diktat - harmonijskim šiframa zapisati odsvirane harmonijske progresije (osam taktova u dvodobnoj mjeri). U obzir dolaze svi trozvuci, D7 i obrati, sporedni septakordi, II6/5, D/D, D/IV i N6.
2. Dvoglasni osmerotaktni polifoni diktat instrumentalnog tipa u violinskom i bas ključu.

Usmeni dio:
1. Pjevati didaktički ili primjer iz glazbene literature s alteracijama i modulacijom slogovima po vlastitom izboru.
2. Pljeskanjem izvesti zadani ritamski primjer uz dinamiku.

Opće odredbe
1. Tijekom pismenog dijela i pripreme za usmeni dio Natjecanja nije dozvoljeno unositi mobitel u učionicu.
2. Sve kategorije su podijeljene u dva dijela - pismeni i usmeni dio.
Učenici u Mini, I. i II. kategoriji imaju direktno pravo sudjelovanja na usmenom nakon pismenog dijela Natjecanja. Da bi učenici u III. i IV. kategoriji ostvarili pravo sudjelovanja na usmenom dijelu, potrebno je ostvariti više od 70 % na pismenom dijelu Natjecanja.

3. Pismeni dio:
a) Trajanje pismenog dijela je 45 minuta.
b) U I. i II. kategoriji u zadatcima sa stvaralaštvom, prije početka se svira mješovita kadenca u oktavnom položaju.
c) Način sviranja melodijsko-ritamskog i dvoglasnog diktata: nakon odsvirane mješovite kadence u oktavnom položaju svira se cijeli diktat te se određuje početni ton. Dvotaktne fraze se sviraju tri puta, a četvrti put se svira prethodna i dodaje nova fraza. Na kraju se svira cijeli diktat.
d) U 3. kat. u 3. zadatku (Bachov koral) svira se od korone do korone.
e) Oduzimaju se bodovi za krivo napisane vratove.

4. Usmeni dio:
a) Natjecatelji u Mini, I. i II. kategoriji imaju 10 minuta, a u III. i IV. kategoriji 15 minuta za pripremu u prostoriji bez korištenja klavira.
b) Za svaki melodijsko-ritamski primjer svira se mješovita kadenca u oktavnom položaju i početni ton.
c) U III. i IV. kategoriji moguć je zapis iz partiture ili klavirskog izvatka.
d) Trajanje usmenog dijela je najdulje 15 minuta.
e) Slogovi po vlastitom izboru uključuju solmizaciju ili abecedu.

5. Način ocjenjivanja:
a) točnost izvedbe notnog teksta (intonacije)
b) poštivanje oznaka tempo i dinamiku
c) fraziranje, muzikalnost, umjetnički dojam
d) kreativnost u zadacima sa stvaralaštvom

Napomena
Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus je natjecanje s propozicijama kategorički prilagođenima nivou obrazovanja u glazbenim školama te je dostupno svim zainteresiranim učenicima.

Propozicije za disciplinu Solfeggio pripremili su Zlata Životić, prof. mentor i Davor Zanoški, prof.

Zadaci sa prošlogodišnjih natjecanja nalaze se ovdje.Osnovna glazbena škola
I. kategorija: prvi i drugi razred osnovne glazbene škole
II. kategorija: treći i četvrti razred osnovne glazbene škole
III. kategorija: peti i šesti razred osnovne glazbene škole

Srednja glazbena škola
IV. kategorija: prvi i drugi razred srednje glazbene škole
V. kategorija: treći i četvrti razred srednje glazbene škole

VI. kategorija: natjecatelji do 25 godina
* Godinama starosti smatraju se godine navršene do 1. ožujka 2019. godine.

V. i VI. kategorija odvijaju se u dvije etape. Ocjenjivački sud odlučuje o pravu nastupa kandidata u drugoj etapi.

Natjecateljski program
I. kategorija
Slobodan program ukupnog trajanja do 5 minuta.
Program mora sadržavati skladbu domaćeg autora iz zemlje natjecatelja.

II. kategorija
Slobodan program ukupnog trajanja do 8 minuta.
Program mora sadržavati najmanje dva stilska razdoblja od kojih jedna skladba mora biti skladba domaćeg autora iz zemlje natjecatelja.

III. kategorija
Slobodan program ukupnog trajanja do 12 minuta.
Program mora sadržavati najmanje dva stilska razdoblja od kojih jedna skladba mora biti skladba domaćeg autora iz zemlje natjecatelja.

IV. kategorija
Slobodan program ukupnog trajanja do 15 minuta
Program mora sadržavati najmanje dva stilska razdoblja od kojih jedna skladba mora biti skladba domaćeg autora iz zemlje natjecatelja.

V. kategorija
1.etapa:
Recital ukupnog trajanja do 20 minuta
- jedno višestavačno djelo
- jedna skladba domaćeg autora
- jedna ili više skladbi po vlastitom izboru

2.etapa:
Recital ukupnog trajanja do 20 minuta
- slobodan program koji mora sadržavaati minimalno dvije skladbe različitog karaktera

VI. kategorija
1.etapa:
Recital ukupnog trajanja do 25 minuta
- jedno višestavačno djelo
- jedna skladba domaćeg autora
- jedna ili više skladbi po vlastitom izboru

2.etapa:
Recital ukupnog trajanja do 25 minuta
- slobodan program koji mora sadržavaati minimalno dvije skladbe različitog karaktera

Osnovna glazbena škola
I. kategorija: prvi i drugi razred osnovne glazbene škole (10 godina i mlađi)
II. kategorija: treći i četvrti razred osnovne glazbene škole te prvi pripremni razred (12 godina i mlađi)
III. kategorija: peti i šesti razred osnovne glazbene škole te drugi pripremni razred (14 godina i mlađi)

Srednja glazbena škola
IV. kategorija: prvi i drugi razred srednje glazbene škole (16 godina i mlađi)
V. kategorija: treći i četvrti razred srednje glazbene škole (18 godina i mlađi)
VI.kategorija: natjecatelji do 25 godina
*godinama starosti smatraju se godine navršene do 1. ožujka 2019. godine.

Kategorije V. i VI. odvijaju se u dvije etape. Ocjenjivački sud odlučuje o pravu nastupa kandidata u drugoj etapi.

Natjecateljski program
I. kategorija
Recital ukupnog trajanja do 5 minuta
Zadani instrumentarij: mali bubanj i klavijaturne udaraljke (marimba, vibrafon, ksilofon).

II. kategorija
Recital ukupnog trajanja od 5 do 8 minuta
Zadani instrumentarij: mali bubanj, klavijaturne udaraljke (marimba, vibrafon, ksilofon) te timpani ili multipercussion/set bubnjeva.

III. kategorija
Recital ukupnog trajanja od 8 do 12 minuta
Zadani instrumentarij: mali bubanj, klavijaturne udaraljke (marimba, vibrafon, ksilofon) te timpani ili multipercussion/set bubnjeva.

IV. kategorija
Recital ukupnog trajanja od 12 do 15 minuta
Zadani instrumentarij: mali bubanj, klavijaturne udaraljke (marimba, vibrafon, ksilofon), timpani i multipercussion/set bubnjeva.

V. kategorija
1.etapa:
Recital ukupnog trajanja do 15 minuta
- dva stavka J. S. Bacha na marimbi ili vibrafonu
- skladba za mali bubanj po vlastitom izboru
- skladba za timpane po vlastitom izboru

2.etapa:
Recital ukupnog trajanja 15 minuta
- skladba za multipercussion po vlastitom izboru
- jedna ili više skladbi po vlastitom izboru

VI. kategorija
1.etapa:
Recital ukupnog trajanja do 20 minuta
- dva stavka J. S. Bacha na marimbi ili vibrafonu
- skladba za mali bubanj po vlastitom izboru
- skladba za timpane po vlastitom izboru

2.etapa:
Recital ukupnog trajanja od 20 minuta
- skladba za multipercussion po vlastitom izboru
- jedna ili više skladbi po vlastitom izboru

Sudionici su obavezni Ocjenjivačkom sudu donijeti jedan primjerak notnog materijala svog programa.

Tehničke specifikacije:
Natjecatelji mogu koristiti instrumentarij Glazbene škole Alberta Štrige Križevci.
Organizator ne osigurava natjecateljima one instrumente koji nisu dio instrumentarija Glazbene škole Alberta Štrige Križevci.


Popis udaraljkaških instrumenata Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, 7.11.2017.

Klavijaturne udaraljke
vibrafon Adams, Soloist model (donja oktava do e)
A marimba Adams, Soloist model (donja oktava do A)
C marimba Jurica Karačić, 5 oktava
ksilofon Yamaha, YX-135, 3 ½ oktave
glockenspiele Yamaha, YG-250D, 2 ½ oktave

Timpani
Adams Universal, 32-29-26-23” (pokazivači sa suprotne strane) + stolica

Set bubnjeva
Yamaha Stage Custom Birch, (18”, 10”, 12”, 14”) + stolica

Mali bubnjevi
Yamaha Absolute Hybride Maple 14*6 + visoki stalak
Yamaha Steel 14*5 + niski stalak
Tamburo ASH 14*5 + niski stalak
Premier Marching Drum HTS 700 14*12 + niski stalak
Premier Marching Pipe Band Snare 14*12

Veliki bubnjevi
Adams Gen II Concert Bass Drum (cymbal holder) 28*18
Premier Military Bass Drum 26*12 + stalak
Yamaha Marching Bass Drum 18*14 + nosač
Tamburo Bass Drum ASH 20*16

Činele
a due Zildjian A Z-MAC Cymbal Pair, 16”
a due Istanbul Super Symphonic 18”
hi hat Sabian XS20 14”
crash Sabian XS20 16”
crash Stagg SH 16”
ride Sabian XS20 20”
splash Paiste PSH 10”

Ostale udaraljke
conge LP Matador Custom + stalak
bongos + stalak
gong Zildjian 26” + stalak
wind chimes, maracas, shaker, caxixi, rain stick, cabasa, praporci, guiro, vibra slap
castagnete Kolberg Orchestral
tamburin Remo 10”
LP granite blocks, 5 kom.
cowbell Remo
triangle
stolić za palice, 2 kom.