Glazbena udruga

Hrvatskog preporoda 68
10370 Dugo Selo
OIB:18788131915
Matični broj:04126297
Banka: Erste&Steiermärkische Bank
IBAN: HR5424020061100686186
SWIFT: ESBCHR22

Sandra Frančišković

Tajnica udruge

(za Festival dječjeg glazbenog stvaralaštva)

Ivana Tadin

Zamjenica tajnice

(za Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus)