Glazbena udruga

Hrvatskog preporoda 68
10370 Dugo Selo
OIB:18788131915
Matični broj:04126297
Banka: Erste&Steiermärkische Bank
IBAN: HR5424020061100686186
SWIFT: ESBCHR22

Ivana Tadin

Tajnica udruge

(za Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus)

Maja Kraljev

Zamjenica tajnice

(za Festival dječjeg glazbenog stvaralaštva)