Glazbena udruga

Pravilnik

I. Općenito
1. Festival dječjeg glazbenog stvaralaštva (u daljnjem tekstu Festival) za cilj ima poticanje i razvijanje kreativnosti, izražavanja i stvaralaštva kroz pjevanje, sviranje, glumu i ples, te promicanje glazbene kulture među mladima, razmjenu iskustava, uvažavanje različitosti i stvaranje temelja za buduće aktivno promicanje glazbene umjetnosti i kulture djece i mladih.
2. Festival okuplja učenike osnovnih općeobrazovnih škola Republike Hrvatske te djecu od 6-15 godina starosti iz hrvatskih škola i zajednica iz inozemstva koji se ističu u glazbenim i glazbeno-scenskim izvannastavnim aktivnostima kao pojedinci ili kao dio skupine.
3. Festival je podijeljen u tri kategorije: mladi autori, mjuzikl i školska mjuza.
4. Festival se izvodi u dvije faze. Prva faza je otvaranje Natječaja, prijave i izbor najboljih uradaka. Druga faza je izvedbeni dio Festivala na kojem će nastupiti škole i skupine koje prođu Natječaj.
5. Natječaj će biti otvoren u veljači 2019. godine pozivom i objavljivanjem prijava na web stranicama Glazbene udruge Opus.
6. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Glazbene udruge Opus.
7. Svim školama i skupinama koje prođu Natječaj organizator će poslati obavijest, raspored događanja, upute te dodatne materijale i obrasce koji će biti potrebni za odvijanje samog Festivala.
8. Škole koje će nastupiti na Festivalu plaćaju kotizaciju od 800kn koja uključuje nastup u izvrsnim produkcijskim uvjetima, profesionalno snimanje nastupa, sudjelovanje svih učenika i učitelja na radionicama, vođeni obilazak Muzeja suvremene umjetnosti, druženje s poznatim ličnostima iz svjeta glazbe i kazališta te završni party. Potrebno je u opisu plaćanja napisati naziv škole za koju se uplaćuje kotizacija.
9. Organizator Festivala glazbena udruga Opus zadržava pravo izmjene ovog Pravilnika i propozicija.
10. Organizator ne osigurava troškove prehrane, prijevoza i smještaja za sudionike.
11. Festival je otvoren za javnost.
12. Sudjelovanje u Natječaju podrazumijeva prihvaćanje prava i obveza sadržanih u ovom pravilniku.

II. Prijava
1. Za sudjelovanje u Natječaju obavezna je prijava sa svim materijalima navedenim u propozicijama.
2. Prijava se sastoji od ispunjavanja online prijavnice i slanja traženih materijala.
3. Slanjem prijave potvrđuje se prihvaćanje svih pravila Festivala.
4. Nepotpune prijave neće se razmatrati.
5. Škole i skupine koje prođu Natječaj, do datuma koji će biti određen dostavljaju sve naknadno tražene obrasce uključujući i potvrdu uplate kotizacije.
6. U slučaju nepravovremenog dostavljanja dodatnih obrazaca i potvrde uplate kotizacije škola ili skupina može biti diskvalificirana.
7. U slučaju odustajanja kotizacija se ne vraća.

III. Festival
1. Svim školama i skupinama sudionicama biti će osiguran prostor za odlaganje instrumenata, scenografija i rekvizita te tonske probe.
2. Skladbe i mjuzikli izvode se u živo.
3. Svi sudionici dužni su sudjelovati u svim događanjima Festivala u danu kada nastupaju.

IV. Ocjenjivanje
1. Sve poslane uradke kao i žive izvedbe na Festivalu ocjenjivat će stručna prosudbena povjerenstva.
2. Ocjenjivanje će se vršiti po kriterijima navedenima u propozicijama.
3. Nastup na Festivalu u sve tri kategorije ocjenjuje se najviše sa 30 bodova. Ukupni zbroj bodova svih članova prosudbenog povjerenstva temelj je za izračunavanje srednjeg broja bodova. Ukoliko je član prosudbenog povjerenstva ujedno i mentor, on ne ocjenjuje svoje učenike. Ukupan zbroj bodova dijeli se brojem članova prosudbenog povjerenstva te se dobija konačan broj bodova. Prema postignutom broju bodova dodjeljuju se odgovarajuće nagrade.

1. nagrada (od 20,00 do 30,00 bodova)
2. nagrada (od 10,00 do 19,99 bodova)
3. nagrada ( od 1 do 9,99 bodova)

4. Škola ili skupina koja u svojoj kategoriji osvoji najviše bodova dobiva posebnu nagradu.

5. Odluke prosudbenog povjerenstva neupitne su, konačne i neopozive.

V. Odricanje od odgovornosti
1. Organizator se odriče svih odgovornosti u slučaju ozljede ili bilo kakve nesreće sudionika Festivala (aktivni i pasivni sudionici, nastavnici/mentori, organizatori, kao i svi ostali gosti koji se nađu u prostorijama gdje se održava manifestacija), te oštećenja ili krađe njihove imovine.