Glazbena udruga

Baza materijala

- Mjuzikl Anči (Annie)
- Mjuzikl Kralj lavova
- Mjuzikl Ljepotica i zvijer
- Mjuzikl Šuma Striborova
- Mjuzikl Briljantin (Grease)
- Mjuzikl Pjesmom rasprši oblake
- Mjuzikl Paroščić putuje svijetom
- Mjuzikl Čarolija crnog vrta
- Notni materijali za školski zbor - Hvala ti za glazbu
- Notni materijali za školski orkestar i zbor - Titanium
- Notni materijali za školski orkestar i zbor - The best day of my life
- Priprema za izvedbu nastavnog sata na stručnom ispitu - II. razred osnovne škole - udaraljke
- Priprema za izvedbu nastavnog sata na stručnom ispitu - II. razred osnovne škole - tambure
- Priprema za izvedbu nastavnog sata na stručnom ispitu - III. razred osnovne škole - gitara
- Priprema za izvedbu nastavnog sata na stručnom ispitu - III. razred osnovne škole - klavir
- Priprema za izvedbu nastavnog sata na stručnom ispitu - III. razred osnovne škole - klavir
- Priprema za izvedbu nastavnog sata na stručnom ispitu - IV. razred osnovne škole - klavir
- Priprema za izvođenje nastave - mandolina i lutnja - glazbena kultura
- Prezentacija za nastavnu jedinicu "Gorska Hrvatska" - glazbena kultura
- Prezentacija za nastavnu jedinicu "Suita" - glazbena kultura
- Prezentacija za nastavnu jedinicu "Sonata" - glazbena kultura
- Prezentacija za nastavnu jedinicu "Romantizam" - glazbena kultura
- Prezentacija za nastavnu jedinicu "Renesansa" - glazbena kultura
- Clair de Lune - seminarski rad - klavir
- Povijesni pregled klavirskih tehnika i klavirske pedagogije - diplomski rad - klavir
- Integralno obrazovanje na primjeru nastave glazbene kulture
- Mjuzikl kao sredstvo poticanja intrinzične motivacije kroz četiri perspektive integralne teorije - znanstveni članak
- Primjena teorije kognitivne evaluacije: kako motivirati učenike za sudjelovanje u glazbenim aktivnostima u osnovnoj školi - znanstveni članak